Raport BALM o bezpieczeństwie tranzytu przez Niemcy

Według raportu niemieckiego BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) autostrada A2 jest najbardziej obciążoną ciężarówkami drogą w Niemczech. Według danych z 2022 roku, na wybranych odcinkach A2 codziennie przemieszcza się 10 tys. transportów drogowych. Dla porównania, średnia odcinków wszystkich autostrad wynosi 3,1 tys. ciężarówek.

W raporcie BALM wskazano również, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił znaczny wzrost ruchu ciężarowego na niemieckich autostradach, co przyczynia się do zwiększenia zagrożenia na drogach. Z innych źródeł możemy dowiedzieć, się że w 2021 roku na niemieckich autostradach zginęło o 46% więcej kierowców ciężarowych niż w 2020r.

Najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem ciężarówek są nieodpowiednia prędkość, niedostateczny odstęp między pojazdami oraz zmęczenie kierowcy. Dlatego Bundesamt für Logistik und Mobilität zaleca zwiększenie liczby kontroli nad przestrzeganiem przepisów oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb ruchu ciężarowego.

Tranzyt przez Republikę Federalną Niemiec

Raporty BALM stanowią duże ułatwienie dla Przewoźników planujących przejazd niemieckimi autostradami. Na oficjalnej stronie, możemy sprawdzić uśrednione raporty ruchu na autostradach z każdego dnia tygodnia. Raporty dostępne są tutaj.

Które odcinki niemieckich autostrad są najbardziej ruchliwe?

Natężenie ruchu powyżej 10 000 ciężarówek na dobę jest przekraczane tylko na 18 z około 5 700 odcinków autostrad. Wśród których są niemal wyłącznie odcinki autostrady federalnej A2. Oto najruchliwsze z nich:

  • A2 od węzła Hannover-Herrenhausen do Hannover-Nordhafen – 11 136 ciężarówek dziennie,
  • A2 od węzła Lehrte do Hannover-Ost, Kreuz – 10 872,
  • A2 od węzła Hannover-Ost, Kreuz do Lehrte – 10 861,
  • A2 od węzła Hannover-Nordhafen do Hannover-West Dreieck – 10 690,
  • A2 od węzła Hannover-West Dreieck do Hannover-Herrenhausen – 10 679.

Wśród dróg krajowych największy ruch odnotowuje się na odcinkach B3, w okolicach Hamburga. Na podstawie ruchu na autostradach oraz przejściach granicznych szacuje się, że codziennie wykonywanych jest od 4 do 10 tys. tranzytów na linii wschód – zachód.

Najruchliwsze przejścia graniczne w Niemczech

  • Bad Bentheim – 6 559 ciężarówek dziennie (31% – częstotliwość wykorzystania w ruchu transgranicznym),
  • Frankfurt Nad Odrą – 5 522 ciężarówek dziennie (26% – częstotliwość wykorzystania),
  • Straelen – 1 018 ciężarówek dziennie (5% – częstotliwość wykorzystania),
  • Ellund – 1 106 ciężarówek dziennie (5% – częstotliwość wykorzystania).

Źródło: BALM

1280 853 Blog Tirsped