Nowe obostrzenia na granicach Polski i Strefy Schengen

Od 30 marca 2021 aktualny, negatywny wynik na test w kierunku koronawirusa Sars-Cov-2 przestaje zwalniać z kwarantanny dla podróżnych, przekraczających granice zewnętrzne strefy Schengen. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe ograniczenia i zakazy związane z pandemią COVID-19.

Okres odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu tej granicy.  Pozostałe kategorie zwolnień przy przekraczaniu granic pozostają aktualne.

Nowe obostrzenia na granicach wewnętrznych UE i Schengen

Nowe obostrzenia wprowadzono również na granicach wewnętrznych UE i strefy Schengen. Osoby przekraczające:

  • morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej, korzystające z regularnych połączeń promowych,
  • odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej, z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką;

W celu:

  • udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, zobowiązane są do poddania się kwarantannie i zgłoszenie tego faktu do Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • innym niż w pkt 1, zobowiązane są posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie starszy niż 48h przed wjazdem.

Z powyższych obowiązków zwolnione są osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15 i 19 (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Loty powietrzne

Osoby podróżujące samolotami z krajów strefy Schengen, od 30 marca br., mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu musi pochodzić z okresu 48 godzin przed przekroczeniem granicy i być sporządzony w języku polskim lub angielskim. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19 (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Transporty drogowe

Czy kierowcy są zwolnieni z kwarantanny?

Zwolnieni z kwarantanny są między innymi:

  1. Osoby zaszczepione na COVID-19, posiadające zaświadczenie o wykonaniu szczepienia, preparatem dopuszczonym do obrotu na terenie UE.
  2. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  3. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym powracający z zagranicy albo przejeżdżający przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem, innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy.

Źródła: pisil.pl, strazgraniczna.pl

Załączniki:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

1280 853 Blog Tirsped