Węgry – zmiany w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych HU-GO

HU-GO to węgierski system etoll służący do poboru opłat za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych proporcjonalnych do długości przebytej drogi. Systemem HU-GO zarządza Narodowa Spółka Usług Poboru Opłat Drogowych – National Toll Payment Services Plc (NTPS Plc.).

Już w następnym miesiącu (1 lipca 2021r.) wchodzą zmiany w systemie w zakresie klasyfikacji kategorii środowiskowej pojazdów. Od lipca HU-GO automatycznie, domyślnie przyporządkuje do najgorszej kategorii środowiskowej (kategoria „C”, w systemie HU-GO „EURO 0”) pojazdy ciężarowe, zarejestrowane za granicą, o łącznej masie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w systemie HU-GO, co do których przewoźnicy nie będą w stanie potwierdzić klasyfikacji środowiskowej.

Jak wskazuje Tamás Bartal, dyrektor naczelny National Toll Payment Services Plc.: „O ile w przypadku pojazdów ciężarowych, zarejestrowanych na Węgrzech spółka NTPS Plc. ma możliwość weryfikacji kategorii środowiskowej z wiarygodnych węgierskich publicznych rejestrów pojazdów, o tyle w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą nie jest to obecnie możliwe. Jednak przestrzeganie zasady „zanieczyszczający płaci” dotyczy wszystkich, dlatego na podstawie naszych ogólnych warunków umowy wprowadziliśmy obowiązek podania rozszerzonych danych rejestracyjnych”.

W związku z wprowadzaną zmianą, należy w ciągu miesiąca uzupełnić w systemie wszelkie dane, wymagane do zarejestrowania i zweryfikowania pojazdu oraz jego kategorii środowiskowej. Należy przy tym wskazać między innymi: dane rejestrowe (marka, rok produkcji, numer podwozia) oraz dokumenty pojazdu, zawierające jego klasyfikację środowiskową.

Określenie kategorii środowiskowej pozwoli na dostosowanie i ustalenie stawek opłat drogowych – zgodnie z zasadą, wyższych opłat dla pojazdów mocniej zanieczyszczających powietrze.

Źródło: hu-go.hu

1280 865 Blog Tirsped