Odstępstwa od czasu pracy kierowców w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury zarządziło odstępstwa od przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Tymczasowe regulacje będą obowiązywały do końca września 2022 i zostały wprowadzone w związku z wojną w Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Rosję i Białoruś. Dzięki nim ma zostać zminimalizowane ryzyko zakłóceń w przepływie i dostępności towarów w Polsce i Unii Europejskiej. Odstępstwa dotyczą kierowców wykonujących krajowy i międzynarodowy transport towarów, natomiast nie są nimi objęci kierowcy wykonujący transport osób.

Zgodnie z obwieszczeniem, zmiany dotyczą:

  • wydłużenia dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006);
  • wydłużenia dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2 ww. rozporządzenia);
  • wydłużenia dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3 ww. rozporządzenia);
  • wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut (odstępstwo od art. 7 ww. rozporządzenia);
  • możliwości spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

Kierowcy korzystający z odstępstw powinni odnotować je odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego. Stosowanie odstępstw przez przewoźników powinno być używane z rozwagą i nie może powodować obniżenia poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz warunków pracy kierowców (punkt 5 obwieszczenia Ministerstwa Infrastruktury).

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

1280 960 Blog Tirsped