Pakiet mobilności – powołano zespół ekspertów ds. delegowania kierowców

Komisja Europejska powołała grupę 70 ekspertów, na 4-letnią kadencję, którzy zajmą się pracą nad ujednoliceniem interpretacji przepisów o delegowaniu kierowców. Do zespołu weszli specjaliści ze wszystkich państw członkowskich, w tym przede wszystkim przedstawiciele krajowych organów związanych z transportem drogowym, przedstawiciele przewoźników, kontrolerów oraz związków zawodowych. Powołanie zespołu związane jest z wprowadzeniem pakietu mobilności. Głównym zadaniem grupy będzie wsparcie Komisji Europejskiej w udzielaniu porad dotyczących delegowania kierowców, oraz przy opracowywaniu wytycznych w zakresie wdrażania i stosowania nowych regulacji.

Z polskich organizacji Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za transport w Unii Europejskiej, do zespołu powołała 3 osoby:

  • Margaretę Przybyłę – reprezentującą Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD),
  • Joannę Jasiewicz – reprezentującą związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” (TLP),
  • Bartłomieja Zgudziaka – z Grupy Inelo, producenta oprogramowania i elektroniki do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców.

Co dla Polskich przedsiębiorców oznacza pakiet mobilności?

Wprowadzenie pakietu mobilności dotyczyć będzie firmy transportowe zaangażowane w przewozy kabotażowe (na terenie jednego kraju UE) i cross trade (z jednego kraju UE do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika). W takim przypadku, przedsiębiorca będzie zobowiązany dostosować się do nowych zasad. Zmiany dotyczą:

  • Obowiązkowych odpoczynków kierowców,
  • Zasad delegowania kierowców,
  • Powrotu kierowcy do bazy,
  • Wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu,
  • Kabotażu,
  • Licencji i tachografów dla przewoźników z flotą od 2,5t do 3,5t w transporcie międzynarodowym,
  • Zmiany tachografów.

Zgodnie z założeniami pakietu mobilności, wprowadzone zostaną przepisy uniemożliwiające zaliczanie składników wynikających z podróży służbowych (diety i ryczałty za nocleg) w skład pensji kierowcy. Pracownikowi delegowanemu, za czas pracy poza granicami kraju siedziby firmy, będzie przysługiwać wynagrodzenie określone przepisami kraju, w którym wykonuje usługę.

Źródło: pisil.pl, gazetaprawna.pl

1280 853 Blog Tirsped