Kierowcy zawodowi - szkolenia

Nowe regulacje w sprawie egzaminowania i szkolenia kierowców zawodowych

Już w przyszłym tygodniu branżę transportu drogowego w Polsce czekają istotne zmiany związane z wprowadzeniem nowych przepisów regulujących szkolenie i egzaminowanie kierowców zawodowych. W dniu 17 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 673 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wraz z załącznikami, w którym przedstawiono zmiany. Większość z nich wejdzie w życia już 25 kwietnia 2023r, czyli najbliższy wtorek.

Nowe przepisy będą miały wpływ zarówno na nowych, jak i obecnych kierowców zawodowych, a ich celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz wyjście naprzeciw potrzebom Kierowców i całej branży transportu drogowego.

Jakich obszarów dotyczy Rozporządzenie?

I. Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny, który należy zdać przed uzyskaniem prawa jazdy, zostanie zaktualizowany w celu odzwierciedlenia najnowszych standardów i przepisów bezpieczeństwa. Egzamin będzie obejmował takie tematy jak bezpieczeństwo pojazdu, przepisy ruchu drogowego i techniki jazdy.

II. Szkolenie praktyczne i kształcenie ustawiczne

Ilość szkoleń praktycznych, które kierowcy muszą ukończyć przed uzyskaniem prawa jazdy, zostanie zwiększona z obecnego wymogu 10 godzin do 15 godzin. To dodatkowe szkolenie ma pomóc kierowcom w lepszym zrozumieniu wyzwań związanych z prowadzeniem pojazdu na drogach publicznych i przygotowaniu ich do prawdziwych sytuacji na drodze.

Istniejący kierowcy zawodowi będą musieli przechodzić regularne kształcenie ustawiczne, aby utrzymać swoją licencję. Zniesiony zostanie jednocześnie obowiązek weryfikacji aktualności orzeczeń lekarskich i psychologicznych przez podmioty szkolące, nastąpi uproszczenie potwierdzania wpisów w dokumentacji oraz nastąpią zmiany czasu prowadzenia zajęć oraz formy – e-learningu.

Rozporządzenie przywraca papierową formę wydawanych świadectw kompetencji zawodowych. Ich wzór stanowi załącznik numer 2 do Rozporządzenia.

Źrodła: Trans.info, isap.sejm.gov.pl

1280 960 Blog Tirsped