Kolejne odstępstwa w zakresie pracy kierowców

Na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało o wprowadzeniu kolejnych odstępstw w zakresie pracy kierowców. Odstępstwa dotyczą stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww.

Jak wskazuje Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk – odstępstwa od stosowania ww. przepisów dotyczą kierowców wykonujących przewozy drogowe osób i towarów – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Kolejne odstępstwa w związku z pandemią COVID-19, obowiązują od 17 kwietnia, do 31 maja.

Zgodnie z odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin,
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin,
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin,
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut,
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Ponadto Ministerstwo zaproponowało rozwiązania, na mocy których wydłużone zostają ważności dokumentów, m.in. takich jak:

  • prawo jazdy,
  • świadectwa kierowcy,
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej czy ukończenia szkolenia okresowego.

Powyższe dokumenty i uprawnienia będą ważne w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz w okresie 60 dni od daty ogłoszenia jego zakończenia.

Źródło: gov.pl

640 408 Blog Tirsped