eTIR jako klucz do walki z ograniczeniami w transporcie przez COVID-19

Sześć agencji ONZ wydało wspólne oświadczenie wzywające rządy do zapewnienia płynnego tranzytu i transportu krajom pozbawionym dostępu do morza, zaznaczając że eTIR jest jednym z kluczowych rozwiązań wspierających te kraje oraz ich partnerów handlowych.

Państwa bez dostępu do morza są całkowicie zależne od swoich sąsiadów względem dostępu do szlaków logistycznych związanych z portami i transportem morskim. Zamknięcie granic, a następnie liczne obostrzenia i przedłużające się kolejki na granicach państwowych, ograniczyły płynność dostaw do tych krajów.

Obecnie tylko 11 z 32 krajów bez dostępu do morza podjęło konieczny krok we wdrażaniu systemu eTIR w celu ułatwienia i zapewnienia płynności handlu i przepływu towarów.

Źródło: iru.org

1280 897 Blog Tirsped