IMO 2020 – nowe przepisy dot. limitu emisji tlenków siarki

Od początku nowego roku wchodzą przepisy dotyczące limitu emisji tlenków siarki dla statków. Limit ten zostanie zmniejszony aż o 85% – z 3,5% m/m do 0,5% m/m i dotyczyć będzie wszystkich obszarów morskich poza ECA, gdzie już obowiązuje bardziej restrykcyjna granica wynosząca 0,1% m/m. Dla armatorów oznacza to konieczność redukcji emisji tlenków siarki przez zastosowanie droższych paliw. Czy nowe przepisy wpłyną na ceny frachtu morskiego?

Przepisy nazywane roboczo IMO 2020 (od nazwy Międzynarodowej Organizacji Morskiej ang. International Maritime Organization) będą miały zastosowanie na całym świecie. Na kogo będą miały wpływ? Przede wszystkim na armatorów i rafinerie, ale pośrednio mogą dotknąć wszystkie rynki związane z logistyką i spedycją morską.

Jakie są przewidywane skutki?

Już dzisiaj mówi się o podwyżkach cen. Prognozy zakładają wzrost opłat średnio o 200 – 300 USD za TEU.

W jaki sposób armatorzy mogą dostosować się do zmian w przepisach?

  1. Poprzez zastosowanie scrubberów do usuwania zanieczyszczeń powstałych ze spalania paliwa. Takie rozwiązanie pozwala na dalsze stosowanie tańszych paliw, jednak wiąże się z kosztami instalacji systemu.
  2. Przejście na droższe paliwa o niskiej zawartości siarki,
  3. Przejście na paliwa inne niż ropopochodne np. LNG.

Odpowiedzialność za kontrolę dostosowania się do przepisów ponosić będzie Kontrola Portu (PSC) danego państwa. Inspektorzy będą uprawnieni do sprawdzenia dzienników pokładowych oraz do zastosowania dronów detekcyjnych. Za naruszenie limitów nakładane będą dotkliwe sankcje finansowe, zatrzymanie statku lub nawet pozbawienie wolności kapitana.640 359 Blog Tirsped