Unia Europejska

Certyfikaty i oznaczenia na zabawkach wprowadzanych do obrotu

Zabawki to produkty, które wprowadzając do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), muszą spełnić wymagania objęte unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uzyskując odpowiednie oznaczenia i certyfikaty, producent zapewnia konsumentów, że produkt został wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia normy jakości i bezpieczeństwa. Oto normy, jakie muszą spełnić zabawki, które trafiają do sprzedaży. Wymagania… Czytaj więcej »Certyfikaty i oznaczenia na zabawkach wprowadzanych do obrotu

Pilotaż VAT Cross Border Rulings (CBR)

Czym jest projekt pilotażowy VAT Cross Border Rulings (CBR)? Pilotaż VAT UE CBR to projekt, zainicjowany w ramach grupy EU VAT Forum. Jego zadaniem będzie umożliwienie podatnikom uzyskania z wyprzedzeniem interpretacji w sprawie opodatkowania VAT złożonych transakcji transgranicznych. Dzięki temu będzie można mieć pewność co do opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich. Program… Czytaj więcej »Pilotaż VAT Cross Border Rulings (CBR)

Eksport żywności – kolejne etapy kontroli na granicy UE – UK

Zgodnie z komunikatami strony brytyjskiej, od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostaną kolejne zmiany w zasadach kontroli granicznych między Zjednoczonym Królestwem, a Unią Europejską. Planowane zmiany dotyczą eksportu żywności, czy deklaracji bezpieczeństwa. Przy wwozie do UK żywności pochodzenia zwierzęcego, objętej środkami bezpieczeństwa POAO, wymagane będą eksportowe świadectwa zdrowia. Ponadto zacznie obowiązywać zakaz eksportu niektórych produktów… Czytaj więcej »Eksport żywności – kolejne etapy kontroli na granicy UE – UK

Komisja Europejska uruchomiła serwis Access2Markets oraz narzędzie ROSA

Komisja Europejska uruchomiła portal Access2Markets, który będzie wspierać firmy w handlu z krajami trzecimi. To kompleksowy, unijny “one-stop-shop” pozwalający na szybkie uzyskanie informacji o warunkach handlowych. Serwis zastąpił dwa narzędzia uprzednio stosowane w UE: MADB (the Market Access Database), EU Trade Helpdesk. Jak informuje Departament Ceł Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach Bazy Access Market dostępne… Czytaj więcej »Komisja Europejska uruchomiła serwis Access2Markets oraz narzędzie ROSA

Propozycja zmian dotyczących bezpieczeństwa produktu

Towary, które nie są objęte unijnymi przepisami zharmonizowanymi lub technicznymi przepisami krajowymi, muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Komisja Europejska opublikowała propozycje zmiany dyrektywy 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, wprowadzanych do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Proponowane zmiany przede wszystkim mają dostosować bezpieczeństwo produktów do nowej cyfrowej i… Czytaj więcej »Propozycja zmian dotyczących bezpieczeństwa produktu

PUESC – wszystko, co warto wiedzieć

PUESC – co to? PUESC to Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej, służąca do obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi (spoza obszaru wspólnotowego UE) i obrotu wyrobami akcyzowymi. Platforma PUESC powstała jako element projektu e-Cło. Na PUESC dostępne są różne usługi realizowane przez Służbę Celną. Zakres korzystania z PUESC można personalizować w zależności od… Czytaj więcej »PUESC – wszystko, co warto wiedzieć

Dopuszczenie do obrotu

Dopuszczenie do obrotu – procedura nadająca towarowi niewspólnotowemu, status towaru wspólnotowego. Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie do towarów importowanych z tzw. krajów trzecich na obszar celny Unii Europejskiej, a jej efektem jest nadanie towarom statusu celnego towaru wspólnotowego. Procedura dopuszczenia do obrotu, wymaga: zastosowania środków polityki handlowej, dopełnieniu formalności związanych z przywozem towarów, uiszczenia… Czytaj więcej »Dopuszczenie do obrotu

EORI

EORI jest elektronicznym, wspólnym dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, celnym systemem rejestracji przedsiębiorstw. Z rejestracją w systemie wiąże się nadanie specjalnego numeru, czyli numeru EORI. Według obowiązujących przepisów numer EORI ma obowiązek posiadać każdy przedsiębiorca dokonujący importu i/lub eksportu z krajami spoza obszaru wspólnotowego EU.