Obowiązkowe testy nowego systemu kontroli celnej w UE

W bieżącym miesiącu rozpoczął się test systemu Ochrony Celnej Unii Europejskiej i Systemu Kontroli Importu – ENS i ICS w wersji 2. Nadawcy, przewoźnicy lotniczy, operatorzy pocztowi i kurierzy, przewożący towary do lub przez UE oraz Norwegię i Szwajcarię, będą zobowiązani do przedstawienia informacji o przewożonym towarze, w ramach nowego systemu kontroli i ochrony celnej.

Obowiązek korzystania z systemu będzie miał miejsce od marca 2023r., jednak w bieżącym miesiącu (lipiec 2022) obowiązkowe jest przeprowadzenie testu i możliwości wymiany informacji z organami celnymi. Niezbędne do tego jest posiadanie numeru identyfikacyjnego oraz rejestracyjnego EORI.

Więcej o numerze EORI dowiesz się z poniższego artykułu:

EORI – kiedy i jak uzyskać numer identyfikacyjny?

System Ochrony Celnej Unii Europejskiej i Systemu Kontroli Importu

Wprowadzenie nowego systemu posłużyć ma ocenie ryzyka celnego przed załadunkiem towaru i jego przybyciem, dzięki czemu kontrole będą łatwiejsze, szybsze i skuteczniejsze. To wszystko ma się przełożyć na usprawnienie handlu UE z krajami trzecimi.

Źródło: pisil.pl