Przewóz kabotażowy – czym jest i na czym polega?

Kabotaż (ang. cabotage) –  czyli przewóz kabotażowy – polega na transporcie towarów na terenie tego wybranego państwa pojazdem przewoźnika, który posiada siedzibę na terenie innego kraju. Głównym zadaniem kabotażu jest zoptymalizowanie kosztów przejazdu i zminimalizowanie tzw. pustych przebiegów. Dzięki kabotażowi możliwe jest, przy przewozie międzynarodowym podjęcie dodatkowego zlecenia przewozowego, w ramach którego przewoźnik na trasie powrotnej może podjąć dodatkowy ładunek i dostarczyć go w obrębie kraju podjęcia, na trasie powrotu do kraju siedziby.

Zasady przewozu kabotażowego

Zasady przewozu kabotażowego w całej UE reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1072/2009, funkcjonujące od 2009 roku. Kabotaż pozwala przedsiębiorcom prowadzić działalność gospodarczą poza granicami kraju, w którym zarejestrowana została ich firma. Zgodnie z przepisami kabotaż może realizować każda firma, która wykonuje zarobkowy przewóz ładunków i posiada zarejestrowaną firmę transportową w jednym z krajów należących do UE albo EFTA. Niezbędna jest także stosowna licencja transportowa na przewozy międzynarodowe. Przepisy dotyczące kabotażu odnoszą się nie tyko do pojazdów ciężarowych, ale również samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony.

Przewóz kabotażowy może zostać rozpoczęty po całkowitym albo po częściowym rozładunku towaru, który dostarczany jest do wybranego miejsca docelowego, w kraju innym niż rejestrowy przewoźnika. Zgodnie z przepisami, dostawa w ramach kabotażu może być realizowane tylko tym autem, którym dany przewoźnik przekroczył granicę. Kabotaż możliwy jest wtedy, gdy wykona się w pierwszej kolejności docelowy transport międzynarodowy, na który wydany został dokument CMR.

Kabotaż – korzyści dla przewoźników

Do największych zalet kabotażu należy optymalizacja finansowa dla firm transportowych, a także ochrona środowiska naturalnego. Przewóz kabotażowy jest doskonałym narzędziem dla tych przewoźników, którzy chcą ograniczyć puste kursy. Ma on wiele korzyści nie tylko dla firm transportowych, ale również dla konsumentów i firm zlecających przewóz, którzy mogą liczyć na korzystniejsze ceny.

Kabotaż – ograniczenia

Kabotaż może być zagrożeniem dla lokalnych przewoźników, dlatego też przepisy nakładają regulacje, sankcje oraz dotkliwe kary finansowe za przekroczenie limitów. Jak łatwo się domyślić każde Państwo członkowie Unii Europejskiej chce chronić swój rynek. Na kary narażeni są nie tylko przedsiębiorstwa wykonujące ponadnormatywny kabotaż, ale również sami kierowcy danego pojazdu. Oprócz grzywien finansowych i mandatów w skrajnych sytuacjach może dojść do unieruchomienia pojazdu. Nieprzestrzeganie limitów może oznaczać także odebranie licencji na wykonywanie międzynarodowych przewozów transportowych na terenie całej UE. W ramach jednego państwa można wykonać tylko trzy przewozy kabotażowe, które są tak naprawę następstwem docelowego transportu międzynarodowego. Każdy przewoźnik zobowiązany jest także do posiadania przy sobie niezbędnych dokumentów, które jednoznacznie potwierdzają stosowanie się do przepisów w UE. Mowa tutaj między innymi o specjalnym liście przewozowym CMR. Ostatnia dostawa w ramach kabotażu musi być dostarczona w ciągu  7 dni od zakończenia  docelowego przewozu międzynarodowego.

1920 1280 Blog Tirsped