Zakończenie działania systemu „Check an HGV is ready to cross the border”

Mając na celu pomoc przewoźnikom i kierowcom w dostosowaniu się do zmian związanych z Brexitem, Rząd Zjednoczonego Królestwa wprowadził usługę – Check an HGV is ready to cross the border (Sprawdź, czy jesteś gotowy do przekroczenia granicy). System generował również zezwolenie na dostęp do Kent Access Permit dla osób, które potwierdziły że posiadają niezbędną dokumentację celną, lub uzyskają ją po drodze.

Władze Zjednoczonego Królestwa zdecydowały o zakończeniu działania systemu „Check an HGV is ready to cross the border” od 20 kwietnia br. Oznacza to, że pozwolenie KAP (Kent Access Permit) nie jest już wymagane. Pamiętać należy natomiast, aby przewoźnik udający się do portu w Dover lub do Eurotunelu w Folkstone posiadał kompletną, niezbędną dokumentację (ładunku i pojazdu).

Źródło: tlp.org.pl

1280 853 Blog Tirsped