Handel zagraniczny – obroty towarowe w styczniu 2021

Trwająca pandemia COVID-19, wciąż oddziałuje na światową gospodarkę, w tym również na handel międzynarodowy, który odnotowuje chwilowe spowolnienie, mocne wahania cen frachtu morskiego oraz utrudnioną dostępność sprzętów. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Czy COVID-19 wpłynął na import i eksport? Poznajmy statystyki za styczeń 2021r. opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

Obroty towarowe w eksporcie w styczniu 2021 wyniosły 86,6 mld PLN (wzrost o 1% w porównaniu r/r), a w imporcie 82,9 mld PLN (spadek o 2% r/r). Saldo ukształtowało się więc na poziomie +3,7 mld PLN – dla porównania, w zeszłym roku w analogicznym okresie mówiliśmy o saldzie dodatnim 1,1 mld PLN.

Import w styczniu 2021

Największy udział w imporcie miał miejsce z krajami rozwiniętymi – 59,5 mld PLN, w tym z krajami UE – 55,6 mld PLN – dla porównania w ubiegłym roku było to odpowiednio 61,6 mld PLN, w tym z UE 55,4 mld PLN.

Z których krajów najwięcej importowaliśmy? Udział Niemiec zwiększył się o 6,3 p. %, Królestwa Niderlandów wzrósł o 2,3 p. %, Belgii o 1,6 p. %, Czech o 0,9 p. %, a Francji o 0,4 p. %.

(+) W imporcie największy wzrost zanotowano w:

 • wyrobach przemysłowych (+5,3%) – udział na poziomie 17,7% całościowego importu,
 • towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (+2,0%) – udział na poziomie 18,3%,
 • chemii (+1,6%) – udział na poziomie 9,3%,

() W imporcie spadki odnotowano w:

 • paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (-25,3%) – udział 1,6% całościowego importu,
 • żywności i zwierzętach żywych (-10,3%) – udział na poziomie 10,7%,
 • napojach i tytoniu (-7,5%) – udział na poziomie 1,5%,
 • surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (-6,2%) – udział 2,1%,
 • olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (-6,1%) – udział 0,2%,
 • maszynach i urządzeniach transportowych (-2,3%) – udział na poziomie 38,4%.

Eksport w styczniu 2021

Do których krajów najwięcej eksportowaliśmy? Udział Niemiec zwiększył się 0,4 p. proc. i wyniósł 28,2%, udział Francji w strukturze eksportu zmalał o 0,1 p. %, Czech o 0,5 p. %, a Wielkiej Brytanii o 1,3 p. %.

(+) W eksporcie wzrost dotyczył:

 • olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 29,9%) – udział w strukturze całościowego eksportu – 0,2%,
 • towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 4,2%), – udział na poziomie 18,3%,
 • wyrobów przemysłowych (o 4,1%) – udział na poziomie 17,1%,
 • chemii i produktów pokrewnych (o 2,8%) – udział na poziomie 9,3%,
 • maszyn i urządzań transportowych (o 1,1%) – udział w strukturze całościowego eksportu – 38,4%.

() Spadek w eksporcie odnotowano w:

 • paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 23,9%) – udział w strukturze całościowego eksportu 1,6%,
 • napojach i tytoniu (o 18,4%) – udział na poziomie 1,5%,
 • w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 5,5%) – udział na poziomie 2,1%,
 • żywności i zwierząt żywych (o 1,3%) – udział na poziomie 10,7%.

Źródło: stat.gov.pl

640 437 Blog Tirsped