Wdrożenie systemu e-TOLL – serwis etoll.gov.pl

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem systemu e-Toll, który zastąpi ręczny pobór opłat na odcinkach dróg zarządzanych przez GDDKiA. Z końcem czerwca ma całkowicie zastąpić obecnie stosowany viaToll.

Ministerstwo Finansów właśnie oddało do użtkowknia stronę etoll.gov.pl. Serwis dostarcza informacji o nowym systemie e-TOLL i dostępny jest w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Docelowo dostępny będzie w dziewięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, czeskiej, słowackiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej i rosyjskiej.

Wdrożenie e-Toll zmieni używaną technologię do poboru opłaty elektronicznej – komunikacja radiowa zostanie zastąpiona przez pozycjonowanie satelitarne. Zastosowany będzie również otwarty model dystrybucji urządzeń wykorzystywanych do naliczenia opłaty – aplikacja mobilna e-TOLL PL, urządzenia pokładowe i zewnętrzne systemy lokalizacyjne (OBU, ZSL). Zmiany dotyczą również braku konieczności zawierania umowy – wystarczy rejestracja online w IKK (Internetowe Konto Klienta).

Jakie informacje znajdziemy na etoll.gov.pl?

 • Zasady przejścia z viaTOLL na e-TOLL,
 • wysokość stawek,
 • kategorie pojazdów,
 • sieci dróg płatnych – lista odcinków dróg,
 • terminy wdrażania systemu,
 • zasady obliczania należności za przejazd,
 • dostępne urządzenia, w tym:
  • dopuszczonych operatorów OBU,
  • dopuszczonych operatorów ZSL,
  • informacje o aplikacji e-TOLL PL.

Terminy wdrażania

11 maja 2021 r. zostało uruchomione Internetowe Konto Klienta (IKK), w którym można zarejestrować się do nowego systemu. IKK daje możliwość dostępu do wszystkich danych, dokumentów i usług online. Data wygaszenia sytemu viaTOLL, zgodnie z obowiązującymi zapisami Ustawy o drogach publicznych to 1 lipca 2021 r. Obecnie funkcjonują oba systemy, dzięki czemu użytkownicy mają czas przejściowy i możliwość wygodnego wdrożenia e-TOLL.

Źródła: etoll.gov.pl, pisil.pl

1280 853 Blog Tirsped