Komisja Europejska uruchomiła serwis Access2Markets oraz narzędzie ROSA

Komisja Europejska uruchomiła portal Access2Markets, który będzie wspierać firmy w handlu z krajami trzecimi. To kompleksowy, unijny “one-stop-shop” pozwalający na szybkie uzyskanie informacji o warunkach handlowych. Serwis zastąpił dwa narzędzia uprzednio stosowane w UE:

  • MADB (the Market Access Database),
  • EU Trade Helpdesk.

Jak informuje Departament Ceł Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach Bazy Access Market dostępne będzie interaktywne narzędzie ROSA (ang. Rules of Origin Self-Assessment) dotyczące reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE – kraje trzecie.

Moduł ROSA umożliwia sprawdzenie wymogów dotyczących dowodów pochodzenia, porównania reguł pochodzenia i ocenie zgodności dla danych towarów, w poszczególnych umowach preferencyjnych – informacje te znajdziemy w zakładce „Mój Asystent ds. handlu”.

Platforma dostępna jest we wszystkich językach urzędowych obowiązujących na terenie UE. Dedykowana jest małym oraz średnim firmom i ma za zadanie pomóc w zrozumieniu umów handlowych i w określeniu czy dane produkty kwalifikują się do niższych opłat celnych.

Jakie informacje znajdziemy na platformie Access2Markets?

  • Zasady naliczania ceł (taryfy celne) i podatków,
  • Zasady i wymagania dotyczące produktów dla wszystkich 27 krajów członkowskich UE,
  • Zasady dotyczące polityki handlowej UE i własności intelektualnej,
  • Zasady i wymagania dotyczące produktów na ponad 120 rynkach świata,
  • Informacje na temat barier handlowych,
  • Statystyki handlu międzynarodowego.

Jak wejść na platformę Access2Markets?

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/home

Źródła: gov.pl, ec.europa.eu.

1920 1253 Blog Tirsped