Komisja Europejska

Komisja Europejska uruchomiła serwis Access2Markets oraz narzędzie ROSA

Komisja Europejska uruchomiła portal Access2Markets, który będzie wspierać firmy w handlu z krajami trzecimi. To kompleksowy, unijny “one-stop-shop” pozwalający na szybkie uzyskanie informacji o warunkach handlowych. Serwis zastąpił dwa narzędzia uprzednio stosowane w UE: MADB (the Market Access Database), EU Trade Helpdesk. Jak informuje Departament Ceł Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach Bazy Access Market dostępne…

read more
1920 1253 Blog Tirsped

Propozycja zmian dotyczących bezpieczeństwa produktu

Towary, które nie są objęte unijnymi przepisami zharmonizowanymi lub technicznymi przepisami krajowymi, muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Komisja Europejska opublikowała propozycje zmiany dyrektywy 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, wprowadzanych do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Proponowane zmiany przede wszystkim mają dostosować bezpieczeństwo produktów do nowej cyfrowej i…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

Nowy projekt Komisji Europejskiej – jednolity punkt kontaktowy UE dla służb celnych

Jednolity punkt kontaktowy UE dla służb celnych - droga do usprawnienia kontroli celnych i ułatwień w handlu międzynarodowym, dzięki wzmocnionej współpracy między organami na granicach UE Unijne rozwiązanie cyfrowe ma działać na rzecz szybszej i bardziej wydajnej współpracy między przedsiębiorcami i różnymi organami na granicach UE, zaangażowanymi w odprawę towarów. Po pełnym wdrożeniu, system umożliwi…

read more
1280 895 Blog Tirsped

Zielone korytarze dla transportu towarów przez UE

Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dla państw członkowskich w sprawie zarządzania przejściami granicznymi, aby zachować ciągłość łańcuchów logistycznych oraz transportu towarów. Zgodnie z wytycznymi państwa członkowskie mają wyznaczyć wewnętrzne przejścia graniczne w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako „zielone korytarze” dla transportu towarów - niezależnie od ich rodzaju. Aby zmniejszyć kolejki, czas trwania procedur i samego przejazdu…

read more
1280 960 Blog Tirsped