Rodzaje zabezpieczeń towarów w transporcie

Transport towarów jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej o charakterze handlowym. Aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość przewożonych ładunków, należy odpowiednio je zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przemieszczeniem lub utratą. W tym celu stosuje się różne metody i narzędzia, które zależą od rodzaju, wielkości, wagi i kształtu towaru oraz środka transportu.

Zabezpieczenie towarów w transporcie drogowym

Transport drogowy jest często wykorzystywany do przewozu towarów na krótkich i średnich dystansach. Wymaga on jednak odpowiedniego mocowania ładunku na pojeździe, aby zapobiec jego uszkodzeniu, przemieszczeniu lub utraty. Nieprawidłowe zabezpieczenie towarów w transporcie drogowym może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa i strat materialnych.

Według danych przedstawionych przez firmę TT, od 60% do 65% przypadków uszkodzenia fizycznego ładunku wynika z niewłaściwego sposobu pakowania towaru zarówno w kontenerze lub naczepie. W transporcie morskim, przyjmuje się z kolei, że każdego roku ginie lub zostaje uszkodzonych około 0,001% wolumenu towarów. Do najczęstszych przyczyn reklamacji i roszczeń dotyczących cargo w transporcie intermodalnym należą:

 • 31% – szkody spowodowane przez wodę i zamoknięcie towaru,
 • 28% – uszkodzenia powstałe przez niewłaściwą temperaturę,
 • 25% – uszkodzenia fizyczne spowodowane:
  • złym zabezpieczeniem towaru,
  • przemieszczeniem się towaru,
  • wypadkom komunikacyjnym,
  • błędami przy dokonywaniu przeładunku,
  • pożarami,
 • 6% – straty towaru i kradzieże (źródło: Recoupex).

Do zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym stosuje się różne metody i narzędzia, takie jak:

 • blokowanie – sztywne unieruchomienie towaru przy ścianach, słupach, listwach lub innych ładunkach za pomocą drewnianych belek, klinów, podkładów lub innych elementów blokujących;
 • ryglowanie – zaryglowaniu towaru za pomocą metalowych belek lub drążków rozporowych;
 • mocowanie za pomocą odciągów – przymocowanie towaru do punktów mocujących na pojeździe za pomocą pasów, lin lub łańcuchów;
 • mocowanie progowe i panelowe – umieszczenie towaru między dwoma elementami ograniczającymi jego ruch.

Do zabezpieczania ładunków sypkich lub płynnych stosuje się dodatkowo specjalne pojemniki, skrzynie ładunkowe lub zasłony.

Zabezpieczenie towarów w transporcie morskim

Transport morski jest ekonomicznym sposobem przewozu dużych ilości towarów na duże odległości. Jednak wymaga on specjalnego zabezpieczenia ładunków przed uszkodzeniem, przemieszczeniem wewnątrz kontenera morskiego lub przed utratą towaru.

W transporcie morskim najczęściej używa się kontenerów jako uniwersalnych i bezpiecznych jednostek ładunkowych. Kontenery można łatwo załadowywać, rozładowywać i przenosić. Kontenery dzielą się na różne rodzaje w zależności od przeznaczenia.

Dowiedz się więcej o rodzajach kontenerów morskich:

Rodzaje kontenerów w transporcie intermodalnym

Do zabezpieczania ładunków w kontenerach stosuje się:

 • lashing – przymocowanie towaru do punktów mocujących w kontenerze;
 • plomba butelkowa – zabezpieczenie drzwi kontenera plombą z numerem;
 • wypełnianie wolnej przestrzeni – uzupełnianie pustych miejsc między towarem a ścianami kontenera.

W przypadku ładunków niestandardowych, stosuje się:

 • opakowanie – osłonięcie towaru folią, siatką, płachtą lub innym materiałem;
 • paletyzacja – umieszczenie towaru na paletach i przymocowanie go do nich;
 • skrzyniowanie – umieszczenie towaru w skrzyniach i przymocowanie ich do pokładu statku.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu cargo:

Ubezpieczenie Cargo – dlaczego warto?

1920 1325 Blog Tirsped