ubezpieczenia cargo

Rodzaje zabezpieczeń towarów w transporcie

Transport towarów jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej o charakterze handlowym. Aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość przewożonych ładunków, należy odpowiednio je zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przemieszczeniem lub utratą. W tym celu stosuje się różne metody i narzędzia, które zależą od rodzaju, wielkości, wagi i kształtu towaru oraz środka transportu. Zabezpieczenie towarów w transporcie drogowym Transport drogowy…

read more
1920 1325 Blog Tirsped

Ubezpieczenie cargo – zalety

Polisa OCP chroni przewoźnika, a nie właściciela ładunku Istnieją okoliczności za które ani spedytor, ani przewoźnik nie odpowiada w świetle prawa Z reguły odpowiedzialność spedytora i przewoźnika jest limitowana, w cargo nie ma tego typu ograniczeń. Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika jest ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, natomiast odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia CARGO jest kształtowana umownie.…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Ubezpieczenie Cargo – dlaczego warto?

Każda firma dokonująca importu z zagranicy ponosi pewne ryzyko związane z możliwością uszkodzenia towaru podczas przeładunków czy transportu. Oprócz ryzyka uszkodzenia, istnieje wiele innych, związanych chociażby z kradzieżą czy utratą, wynikającą z siły wyższej. Za część takich okoliczności odpowiada przewoźnik lub spedytor, z tytułu OCP (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) lub OCS (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora).…

read more
1280 720 Blog Tirsped