Najważniejsze rodzaje i typy naczep w transporcie drogowym

Transport drogowy i dystrybucja samochodowa to zadania wymagające użycia zróżnicowanych naczep, które muszą być dopasowane do ładunków, które są przy ich pomocy przewożone. Dlatego też wykorzystuje się naczepy różnego typu, które wykorzystywane są do przewożenia towarów o różnych właściwościach i przeznaczeniu. Jakie są ich najważniejsze rodzaje?

Rodzaje naczep

 1. Uniwersalna, tzw. plandeka,
 2. Izoterma,
 3. Chłodnia,
 4. Wywrotka (potocznie wanna),
 5. Samowyładowcza,
 6. Platforma niskopodwoziowa,
 7. Platformy podkontenerowe,
 8. Cysterna,
 9. Silos,
 10. HDS,
 11. Kłonica,
 12. Laweta,
 13. Naczepa do transportu żywca.

W niniejszym artykule omówimy najważniejsze z nich.

Omówienie najważniejszych rodzajów naczep

I. Klasyczne plandeki (naczepy skrzyniowo-plandekowe)

Najbardziej rozpowszechnione są klasyczne naczepy skrzyniowo-plandekowe. Na podwoziu takiej naczepy umieszczona jest platforma, a na niej stalowa bądź aluminiowa rama z poszyciem z plandeki albo trwalszego materiału (tworzywa sztuczne, blacha, materiały kompozytowe). Naczepy takie mają uniwersalny charakter. Używa się ich przede wszystkim do przewożenia towarów umieszczonych na paletach. Naczepy takie mogą być ładowane od tyłu albo od boku.

II. Naczepy platformy i różne ich rodzaje

Do przewozu towarów o większych wymiarach służą zazwyczaj przyczepy platformy, w których towar nie jest zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych. Istnieje kilka najważniejszych typów platform. Niektóre wyposażone są w burty, a inne nie. W tym drugim przypadku transportowany towar zabezpiecza się innymi metodami. Specyficznym typem platformy jest naczepa niskopoziomowa, która najczęściej wykorzystywana jest do przewozu ponadgabarytów, w przypadku których standardowa wysokość platformy mogłaby przełożyć się na zbyt dużą wysokość naczepy wraz z ładunkiem.

III. Naczepy chłodnie i naczepy izolowane

Wykorzystywane są do przewozu towarów, które w całym łańcuchu dostaw muszą być przechowywane w stałej temperaturze. Są to przede wszystkim produkty spożywcze takie jak mięso, czy nabiał. Rodzajem naczep chłodniczych są również naczepy mroźnicze, które wykorzystywane są do przewozu towarów zamrożonych. Jedne i drugie to nowoczesne konstrukcje, które pozwalają na utrzymanie ściśle określonej temperatury i wilgotności powietrza niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. Przy przewożeniu towarów, w przypadku których duże zmiany nie są wskazane, ale zachowanie ciągu chłodniczego nie jest konieczne, wykorzystuje się izotermy.

IV. Naczepy przeznaczone do przewozu materiałów sypkich i płynnych

Do przewozu materiałów sypkich, w przypadku których nie ma konieczności stosowania zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych, stosuje się klasyczne wywrotki. Z kolei do transportu towarów takich jak zboża, mąka, czy cukier wykorzystywane są naczepy silosy.

V. Cysterny

Ciecze przewożone są przy pomocy cystern, których konstrukcja dostosowywana jest zawsze do rodzaju przewożonego materiału. Ważnym rodzajem takich naczep są cysterny do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR), w których stosuje się wzmacnianą konstrukcję i dodatkowe zabezpieczenia, a także wymagana jest obecność specjalnie przeszkolonego kierowcy, dysponującego odpowiednimi uprawnieniami.

Więcej o przewozie towarów niebezpiecznych dowiesz się w poniższym linku:

https://www.tirsped.com.pl/blog/tag/towary-niebezpieczne/

VI. Naczepy dostosowane do przewozu kontenerów

Naczepy do przewozu kontenerów często wykorzystywane są w transporcie drogowym. Mają one duże znaczenie w transporcie intermodalnym – np. w transport morski wymaga dostarczenia towaru do portu, załadunek towaru na statek, a następnie w porcie docelowym, ponownie przeładowanie kontenera na samochód, który dostarczy ładunek do miejsca przeznaczenia. Warto zaznaczyć, że w transporcie morskim stosuje się kontenery o różnych rozmiarach, dlatego też naczepy przystosowane do ich przewożenia mogą mieć różną wielkość.

O rodzajach kontenerów w transporcie morskim dowiesz się więcej w poniższym linku:

https://www.tirsped.com.pl/blog/teu/

VII. Naczepy o specjalnym przeznaczeniu

Wyszczególnione do tej pory rodzaje naczep to oczywiście jeszcze nie wszystko. Istnieje wiele typów, które nie dają się łatwo zaklasyfikować. Najczęściej nazywa się je zbiorczo naczepami do specjalnych zastosowań. Jedną z najbardziej popularnych jest naczepa przeznaczona do przewozu płynnego betonu. Wolne obroty zbiornika, w którym znajduje się beton w czasie transportu, zapobiegają jego osadzaniu spowodowanym drganiami w trakcie jazdy.

Innym typem takiej naczepy jest naczepa przeznaczona do przewozu szkła i innych materiałów bardzo wrażliwych. Jej cechą charakterystyczną jest rozbudowane zawieszenie, którego celem jest maksymalne wytłumienie drgań. Do przewozu odpadów sypkich, złomu i drobnych odpadów stałych wykorzystywane są naczepy z ruchomą podłogą, która znacznie ułatwia rozładunek. Bardzo ważnym rodzajem naczep są również konstrukcje przeznaczone do przewozu żywych zwierząt.

1920 1280 Blog Tirsped