Przewóz cross-trade – wszystko, co warto wiedzieć

Międzynarodowy transport towarów podlega obecnie istotnym zmianom. Pakiet Mobilności wpłynął na warunki funkcjonowania polskich firm transportowym, które muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Regulacje obejmują także cross-trade. Na czym polega ten rodzaj przewozów? Jakie zaszły zmiany w unijnych przepisach?

Czym jest cross-trade i kiedy znajduje zastosowanie?

Cross-trade to inaczej transport ładunków między dwoma państwami, w których przewoźnik nie ma zarejestrowanej siedziby. Metoda ta sprzyja optymalizacji kosztów oraz pozwala konkurować przedsiębiorstwom z różnych krajów. W mowie potocznej często określa się go również mianem „przerzutu” lub „dużego kabotażu”. Przykładowo, określeniem cross-trade można nazwać transport określonego towaru dokonywanego przez przewoźnika polskiego pomiędzy Włochami a Francją.

Technika ta jest obecnie popularna z uwagi na Strefę Schengen w krajach Unii Europejskiej. W przypadku polskich firm transportowych zlecenia te stanowiły ważny i zyskowny obszar działalności, pozwalając na zwiększenie konkurencyjności.

Pakiet Mobilności – istotne zmiany

Pakiet Mobilności bezpośrednio wpływa na przewozy cross-trade. Na podstawie regulacji przyjętych na początku 2022 r. obowiązują przepisy dotyczące delegowania oraz minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to obowiązek zgłoszenia kierowcy do systemu IMI, uwzględniając przy tym informacje dotyczące państw, w których realizowane będą załadunki i rozładunki. Jeśli chodzi o płace, muszą one być dostosowane do warunków wewnętrznych, jakie obowiązują w danym kraju.

Od początku zeszłego roku należy również rejestrować w tachografie fakt przekroczenia granicy. Transport cross-trade nie może być traktowany jako podróż służbowa. Oznacza to brak możliwości naliczania nieopodatkowanych diet i ryczałtów za nocleg w trasie.

Przewozy kabotażowe a cross-trade

Te dwa określenia często są ze sobą mylone. Należy jednak wyjaśnić, że o przewozach kabotażowych jest mowa wyłącznie wtedy, gdy transport odbywa się pomiędzy dwoma punktami, ale w obrębie jednego państwa (innego niż to, w którym zarejestrowano pojazd). Przykładem może być transport ładunku pomiędzy Cannes a Paryżem realizowany przez pojazd należący do polskiego przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej, o przewozie kabotażowym:

Przewóz kabotażowy – czym jest i na czym polega?

Cross-trade w polskim transporcie

Dla wielu przedsiębiorstw transportowych z Polski cross-trade był podstawą konkurencyjności w Unii Europejskiej. Wykonywanie zleceń w poszczególnych państwach wiązało się z wyższymi wpływami z uwagi na korzystny kurs wymiany walut. Dostosowanie norm, m.in. płacowych, z pewnością odbiło się negatywnie na kondycji wielu przewoźników. Przyjmuje się, że przed wprowadzeniem Pakietu Mobilności w obecnej formie, nawet 1/3 przewozów cross-trade w UE realizowana była przez rodzime firmy. Z tego powodu kluczowe jest dostosowanie się do nowych regulacji, co pozwoli na realizowanie kolejnych zleceń.

1920 1280 Blog Tirsped