Konwencja ATP

Czego dotyczy konwencja ATP?

Konwencja ATP (fr. Accord Relatif aux Transports Internationaux de Denrées Périssable et aux Engins Spéciaux a Utiliser pour ces Transports) jest dokumentem Organizacji Narodów Zjednoczonych, który odnosi się do przewożenia towarów żywnościowych z krótkim terminem przydatności do spożycia (produkty szybko psujące się), z wykorzystaniem samochodów, kolei oraz transportu morskiego, jeśli odbywa się on na odległości mniejszej niż 150 km. 

Ze względu na swoją specyfikę produkty spożywcze szybko psujące się, wymagają zapewnienia specjalnych warunków transportu. Dotyczy to m.in. takich produktów jak:

  • ryby i produkty rybne,
  • tłuszcze, 
  • nabiał i mleko,
  • owoce, 
  • mięso i produkty mięsne,
  • produkty mrożone.

W konwencji ATP zostały określone normy, które muszą spełniać wszystkie pojazdy przeznaczone do przewozu tego typu ładunków. Wymogi dotyczą między innymi: 

  • zakresu temperatur, 
  • wyposażenia i warunków pojazdu transportowego,
  • przeprowadzania kontroli zgodności oraz procedur i pomiarów,
  • oznakowania. 

Szczegóły dotyczące warunków przewozu wybranych klas produktów znajdziemy w załączniku nr 2 do umowy. Pojazdy biorące udział w transporcie ATP muszą również posiadać świadectwo zgodności – certyfikat ATP.

Zobacz pełną, obowiązującą obecnie w Polsce Umowę ATP:

Dz. U. z 2022 r. poz. 1824.

2119 1415 Blog Tirsped