Jak polska branża TSL radzi sobie w czasie inflacji?

Znamy wyniki najnowszego branżometru Inelo oraz Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Aż 98% firm w branży logistycznej w istotny sposób odczuło skutki inflacji i rosnących paliw oraz energii. Jakie kroki podejmują przedsiębiorcy z branży TSL, by poradzić sobie z kryzysem?

Polska branża TSL w obliczu inflacji

Grupa Inelo wraz z Polskim Instytutem Transportu Drogowego stworzyła raport, mający na celu prześledzenie dynamiki procesów zachodzących w branży TSL na przestrzeni ostatnich lat. Do stworzenia branżometru sięgnięto po dane statystyczne systemów gbox i badań ankietowych polskich przedsiębiorców. W jego powstaniu pomogło oprogramowanie 4Trans i wskaźniki Matrix, pochodzące z giełdy trans.eu. Zgodnie z raportem, niemalże każda z ankietowanych firm odczuła wyraźne skutki inflacji w roku 2022. 60% przedsiębiorców została zmuszona do zmierzenia się ze wzrostem kosztów prowadzenia biznesu na poziomie 26-50%. Pogłębił się także problem z nieterminowymi płatnościami.

Jak sobie radzili polscy przedsiębiorcy?

  • 88% zwiększyło nacisk na działania sprzedażowe i poszukiwało nowych zleceń oraz kontraktów,
  • 80% firm renegocjowało kontrakty oraz stawki frachtów ze swoimi klientami,
  • 20% firm zaciągnęło kredyty obrotowe i inne pożyczki na pokrycie bieżących kosztów.

Polskie firmy, działające w branży TSL, podjęły różne działania w celu zapobiegania negatywnym skutkom kryzysu. Dotyczyły one działalności operacyjnej oraz polityki kadrowej i flotowej. Większość firm zdecydowała się na renegocjacje warunków kontraktowych. Nastąpił również wzrost cen frachtu. Przedsiębiorcy zaczęli szukać nowych kontraktów, korzystniejszych dla prowadzonego biznesu oraz inwestować w cyfryzację, która pozwala optymalizować koszty i zwiększać konkurencyjność firmy. Liczne przeszkody nie skłoniły większości firm do zaciągnięcia zobowiązania finansowego także na pokrycie wciąż wzrastających kosztów.

Wielu badanych nie miało problemów z zachowaniem płynności i oceniło ryzyko jej wystąpienia w nadchodzących miesiącach na relatywnie niskie. Zgodnie z danymi sytuacja w branży TSL pozostała stabilna pomimo paroletniej pandemii, zakłóceniach w łańcuchach logistycznych, zmniejszonej dostępności sprzętów i kierowców, a także wybuchu wojny na Ukrainie.

Źródło: Inelo

1920 1280 Blog Tirsped