Rola terminali przeładunkowych w transporcie intermodalnym

Spedycja międzynarodowa często odbywa się przy użyciu różnych środków przewozu. Transport intermodalny łączy ze sobą kolej, ciężarówki, samoloty i statki, dla stworzenia zoptymalizowanego systemu transportowego towarów. W takim łańcuchu logistycznym potrzebne są punkty styku, umożliwiające przeładowanie towaru lub jednostek intermodalnych (np. kontenerów) na inny środek transportu. Miejsce to, nazywamy terminalem przeładunkowym.

Czym jest terminal przeładunkowy?

Terminal przeładunkowy to miejsce, w którym dochodzi do przeładunku towarów i zmiany środka transportu. Możliwe jest to dzięki, odpowiedniej infrastrukturze, w skład której wchodzą:

 • żurawie i dźwigi,
 • suwnice,
 • ładowarki,
 • koparki (w przypadku terminali obsługujących towary masowe).

Terminale przeładunkowe, posiadają również odpowiednią przestrzeń do przechowywania i składowania towarów, które czekają na odbiór i załadunek. Dzięki temu stanowią one nie tylko punkt styku różnych środków przewozu, ale stanowią również bufor między różnymi przepustowościami i częstotliwościami danego rodzaju transportu.

Jakie wyróżnia się rodzaje terminali przeładunkowych?

Istnieje wiele kryteriów podziału terminali przeładunkowych, jednak najpopularniejszym jest kryterium lokalizacyjne. Zgodnie z nim wyróżniamy terminale:

 • portowe
 • lądowe,
 • śródlądowe,
 • lotnicze.

Popularnym kryterium jest również rodzaj obsługiwanych ładunków. Wyróżniamy tutaj terminale:

 • uniwersalne – które dzielą się na:
  • drobnicowe,
  • masowe,
  • mieszane,
  • terminale do obsługi ładunków zjednostkowanych,
 • specjalistyczne – wśród których możemy wyróżnić np.:
  • terminale promowe,
  • gazoporty,
  • naftoporty.

Jakie są najważniejsze terminale przeładunkowe w Polsce?

Łączna, roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego w Polsce wynosi 8,2 mln TEU, w tym w terminalach morskich – 5,2 mln TEU, a w terminalach lądowych – 3,0 mln TEU. W Polsce istnieją 34 główne terminale, z czego:

 • 4 obsługuje towary na linii statek-kolej oraz statek-ciężarówki,
 • 30 obsługiwało przesyłki kolej-ciężarówka.(1)

Najważniejsze terminale lądowe / śródlądowe

 • Gądki,
 • Kąty Wrocławskie,
 • Kutno,
 • Łódź,
 • Małaszewicze,
 • Medyka,
 • Poznań-Franowo,
 • Swarzędz,
 • Teofilów.

Najważniejsze terminale morskie

 • DCT Gdańsk,
 • BCT Gdynia,
 • OT Port Świnoujście,
 • DB Port Szczecin.

Źródła: (1) GUS, transportgeography.org

1920 1440 Blog Tirsped