GITD dzięki nowym narzędziom kontroluje częściej i szybciej

Liczba kontroli dokonywanych przez europejskie inspekcje transportu drogowego ma obejmować 5 proc. pojazdów ciężarowych DMC powyżej 3,5 tony oraz autobusów, które posiadają ponad 9 miejsc.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaznacza, że 80% wykroczeń dotyczy urządzeń kontrolujących i rozliczających czas pracy. Ze względu na duże zagrożenie tym zjawiskiem, kontrolowane są również samochody w tranzycie. Według szacunków co czwarty kontrolowany kierowca nie mieści się w normach czasu pracy. Wykroczenia takie jak przekroczenie czasu pracy, fałszowanie zapisu tachografów dokonywane są w celu zwiększenia konkurencyjności przewoźników.

W maju Główny Inspektorat Transportu Drogowego został doposażony w nowe furgony za 28 mln zł. Pojazdy mają ułatwić i przyspieszyć kontrole, dzięki czemu będzie ich więcej. Furgony wyposażone zostały w m.in. testery urządzenia do kontroli składu paliwa, dymomierze, oraz przenośne wagi, pozwalające na szybkie ważenie ciężarówki w ruchu. Czas ważenia został tym samym skrócony z 20 do 2 minut. Uproszczony został także protokół z kontroli.

Ponado GITD zapowiada również zakup 16 ruchomych stacji diagnostycznych, które przyspieszą kontrole stanu technicznego pojazdów.

Źrodło: logistyka.rp.pl