Słownik spedytora

Słownik spedytora to najważniejsze pojęcia występujące w branży TSL. Jeśli zajmujesz się handlem międzyrodowym, współpracujesz lub planujesz współpracę z firmą spedycyjną, poznaj najważniejsze terminy, którymi w swojej codziennej pracy posługują się spedytorzy, armatorzy, czy przewoźnicy.

Automated Store Ordering (ASO) – co to jest i jakie ma zalety?

W dzisiejszym, dynamicznym świecie handlu detalicznego / ecommerce, technologia i automatyzacja procesów odgrywa kluczową rolę w optymalizowaniu kosztów oraz zapewnieniu sprawnego i bezbłędnego procesu zatowarowywania magazynu. Jednym ostatnich trendów jest korzystanie z systemów ASO, czyli zautomatyzowanego zamawiania towarów w sklepach. Korzystają z niego przede wszystkim sklepy wielkopowierzchniowe, jednak zyskuje on także coraz większą popularność w…

read more
1254 836 Blog Tirsped

Czym jest Break Bulk Cargo (BBK)?

Break Bulk Cargo (BBK) to transport morski ładunków nieskonteneryzowanych, które ze względu na swoje parametry wymiarowe lub wagowe, zaliczane są do ponadgabarytów. W Polsce tego typu ładunki nazywane są również mianem drobnicy konwencjonalnej. Transport organizowany jest poprzez umieszczenie ich na określonym podłożu lub w opakowaniach dostosowanych do kształtu ładunku np. skrzyniach, a następnie bezpośrednio na…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Awizo dostawy – czym jest i jaką pełni funkcję?

Awizo dostawy to elektroniczne powiadomienie klienta o planowanym przez firmę transportową lub spedycyjną terminie dostarczenia towaru. Pełni niezwykle istotną rolę w śledzeniu przesyłek oraz planowaniu wszelkich operacji w łańcuchu logistycznym. Należy pamiętać, że awizo ma charakter informacyjny i nie może ono służyć jako dowód dostarczenia przesyłki, nie będzie miało więc większego znaczenia w procesie rozwiązywania…

read more
1280 837 Blog Tirsped
Karnet ATA

Czym jest karnet ATA?

Karnet ATA to międzynarodowy dokument celny (karnet gwarancyjny), który może zostać zastosowany do procedury tranzytu. Musi dotyczyć towarów, których miejsce wysyłki lub przeznaczenia znajduje się poza polskim obszarem celnym. Słowo "ATA" jest akronimem pochodzącym z francuskiego "Admission Temporaire" i angielskiego "Temporary Admission". Karnet ATA umożliwia tranzyt i odprawę celną czasową towarów przeznaczonych na prezentacje, targi,…

read more
1254 836 Blog Tirsped

HACCP – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli żywności

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) to międzynarodowy system zasad postępowania, oceny i identyfikacji zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności. HACCP stosuje się na każdym etapie łańcucha logistycznego - począwszy od produkcji, poprzez magazynowanie, aż po dystrybucję. Znajomość HACCP jest istotna z puntu widzenia przedsiębiorców produkujących i dystrybuujących żywność, gdyż nieprzestrzeganie prawa, w tym…

read more
1920 1440 Blog Tirsped

Czym jest value stream mapping?

W każdej firmie zajmującej się produkcją oraz dystrybucją, jednym z kluczowych aspektów jest wskaźnik wydajności i optymalizacja procesów logistycznych. Narzędziem, które pomaga identyfikować obszary do udoskonalenia w procesie produkcji oraz łańcuchu logistycznym jest mapa przepływu wartości (ang. value stream mapping - VSM). Na czym polega technika mapowania przepływu wartości? Value stream mapping pomaga organizacjom w…

read more
1254 836 Blog Tirsped
Project cargo oraz transport ponadnormatywny

Czym jest project cargo?

Project cargo, znane również jako transport ciężkich ładunków lub ładunków niestandardowych, odnosi się do transportu dużych, nieporęcznych i często skomplikowanych towarów, których nie można przewieźć standardowymi metodami przewozu. W największym uproszczeniu project cargo to termin, za którym kryje się organizacja transportu ładunku, który wymaga indywidualnego podejścia. Typowe przykłady ładunków projektowych to elementy przemysłowe takie jak…

read more
1254 836 Blog Tirsped
Odprawa celna importowa, eksportowa

Czym jest wiążąca informacja taryfowa WIT?

WIT, czyli wiążąca informacja taryfowa (ang. BIT – binding tariff information), to bardzo ważne narzędzie dla przedsiębiorstw zaangażowanych w handel międzynarodowy. Jest to decyzja wydawana przez organy celne (Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie), która daje pewność, co do klasyfikacji taryfowej i wysokości cła dla danego produktu. Dlaczego przypisanie właściwej taryfy jest tak ważne? Poprawna klasyfikacja…

read more
1255 836 Blog Tirsped
Konwencja ATP

Czego dotyczy konwencja ATP?

Konwencja ATP (fr. Accord Relatif aux Transports Internationaux de Denrées Périssable et aux Engins Spéciaux a Utiliser pour ces Transports) jest dokumentem Organizacji Narodów Zjednoczonych, który odnosi się do przewożenia towarów żywnościowych z krótkim terminem przydatności do spożycia (produkty szybko psujące się), z wykorzystaniem samochodów, kolei oraz transportu morskiego, jeśli odbywa się on na odległości…

read more
2119 1415 Blog Tirsped

Cross-docking – na czym polega i jakie ma znaczenie?

Cross-docking zwany też przeładunkiem kompletacyjnym, jest usługą świadczącą przez centra logistyczne, w celu zoptymalizowania łańcucha logistycznego. To metoda dystrybucji, która pomija etap magazynowania i polega na przyjęciu towaru w centrum logistycznym, przesortowaniu go i przeładowaniu, a następnie bezpośrednim nadaniu go do dalszej wysyłki. Dzięki temu redukowany jest koszt magazynowania i oczekiwania na popyt. Metoda ta pozwala…

read more
1195 877 Blog Tirsped