Zmiana niemieckiego prawa dot. opakowań i łańcuchów dostaw

Zmiana przepisów o wprowadzaniu do obrotu, zwrocie i wysokiej jakości recyklingu opakowań (niem. Verpackungsgesetz, VerpackG), zobowiązuje polskie firmy sprzedające na terenie Niemiec i eksportujące do tego kraju produkty do uczestnictwa w systemie dualnym, dotyczącym odbioru opakowań.

Każdy polski przedsiębiorca, którego dotyczy Ustawa, ma obowiązek: 

  • Rejestracji w systemie LUCID,
  • Zgłaszania przewidywanych rocznych odpadów opakowań w Centralnym Rejestrze Obrotu Opakowaniami LUCID,
  • Zgłaszania charakteru i rodzaju opakowań,
  • Zawarcia umowy z niemiecką firmą zajmującą się utylizacją i recyklingiem odpadów,
  • Przestrzegania procesów sprawozdawczych i ewidencyjnych.

Przepisy dotyczą transakcji biznesowych. Nie obejmują natomiast transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, a klientami indywidualnymi. Ustawodawca definiuje w niej szeroki zakres opakowań, w tym: kartonowych, wypełniaczy, czy etykiet. Brak rejestracji w systemie LUCID lub zgłoszenie nieprawidłowych ilości będą wykroczeniem administracyjnym, podlegającym karze do 200 tys. EURO, a nawet skutkować zakazem dystrybucji na ternem Republiki Federalnej Niemiec.

Źrodło: rp.pl

1920 1280 Blog Tirsped