Nowe, wyższe stawki myta w Niemczech

Od pierwszego grudnia br. w Niemczech obowiązują nowe stawki myta, co skutkuje podwyżkami opłat nawet do 86%. Nowe przepisy, wprowadzone w ramach „Pakietu Modernizacyjnego dla Ochrony Klimatu i Przyspieszenia Planowania”, mają na celu wsparcie działań proekologicznych i modernizację infrastruktury. Przewoźnicy nie chcą aby to na nich zostały przerzucone koszty transformacji, bo to oznaczać będzie kolejne podwyżki kosztów transportu i kosztów prowadzenia działalności logistycznej.

Firmy transportowe zaznaczają, że nawet 80% towarów docierających do Niemiec i dystrybuowanych na terenie kraju, odbywa się z wykorzystaniem ciężarówek. Podwyżki te z pewnością odbiją się na konkurencyjności cenowej rodzimych produktów i wpłyną na podwyżki cen towarów dostępnych na rynku.

Kluczowym kryterium przy określaniu opłat jest teraz klasa emisji CO2 danego pojazdu. Skala obejmuje pięć stopni, a pojazdy o masie powyżej 7,5 tony są już teraz objęte opłatami. Warto zauważyć, że od lipca 2024 roku opłaty obejmą również pojazdy o masie od 3,5 tony. Dodatkowo, począwszy od 1 stycznia 2024 roku, opłatom podlegać będą również pojazdy zasilane gazem ziemnym (CNG/LNG), zgodnie z klasyfikacją pod względem emisji. Podział na klasy emisyjności został zaprojektowany tak, aby wyliczony został koszt w wysokości 200 euro za tonę CO2. System poboru opłat prowadzi TollCollect.

Według planów niemieckiego rządu, wprowadzenie nowych stawek myta przyniesie dodatkowe 30,5 mld euro do budżetu w latach 2024-2027. Choć rząd zamierza przeznaczyć te środki na modernizację infrastruktury i rozwijanie rozwiązań proekologicznych, wielu specjalistów obawia się, że to przede wszystkim klienci końcowi poniosą konsekwencje. Wzrost cen transportu może przekładać się na podwyżki cen produktów, co z kolei może wpłynąć na codzienne wydatki konsumentów.

Jak zaklasyfikować swój pojazd zgodnie z zasadami TollCollect?

  • Klasa 1 – najgorsza klasa z najwyższymi kosztami emisji CO2. TollCollect automatycznie przypisuje do tej klasy wszystkie pojazdy z silnikiem spalinowym. Użytkownicy TollCollect powinni sprawdzić to na portalu poprawność klasyfikacji i w razie potrzeby złożyć wniosek o lepszą klasę emisji.
  • Klasa 2 i 3 – klasy emisji 2 i 3 ustalane są na podstawie określonej emisji CO2 po wprowadzeniu danych pojazdu w portalu TollCollect. W tym celu należy załadować do portalu odpowiednie dokumenty pojazdu.
  • Klasa 4 – Pojazdy niskoemisyjne, np. pojazdy napędzane gazem ziemnym. Ich wartość emisji nie przekracza 50% wartości referencyjnej.
  • Klasa 5 – Pojazdy bezemisyjne, czyli te, które emitują mniej niż 1 gram CO2 na kWh. Są to między innymi pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane wodorem. Pojazdy klasy 5 są zwolnione z opłat drogowych do dnia 31 grudnia 2025r.

Ceny myta w Niemczech do 30.06.2024 (w centach)

1250 850 Blog Tirsped