Fumigacja - proces i wymagania

Fumigacja eksportowa – kiedy należy ją wykonać i na czym polega?

Fumigacja to proces dezynsekcji i ochrony ładunków, a także palet, skrzyń i innych opakowań drewnianych przed szkodnikami. Polega na zastosowaniu środków chemicznych w postaci gazów i aerozoli. Fumigacja jest stosowana w każdym rodzaju transportu – morskim, lotniczym, drogowym i kolejowym.

Fumigacja eksportowa wymagana jest przez wiele krajów i stanowi warunek dopuszczenia do odprawy celnej i rozpoczęcia transportu lub tranzytu. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego i fitosanitarnego towarów oraz ochronę zdrowia ludzi i zwierząt. Wykonywana jest pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, zgodnie ze standardem IPPC ISPM 15:2009 (Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych ISPM numer 15 Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin IPPC).

Kiedy jest wymagana fumigacja eksportowa?

Fumigacja jest wymagana wtedy, gdy ładunek jest zagrożony przez szkodniki lub gdy kraj docelowy / kraj tranzytu nakłada taki obowiązek. Niektóre państwa mają rygorystyczne przepisy dotyczące fumigacji ładunków, zwłaszcza tych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Przykładem takiego kraju jest Australia, która stosuje system biosekurytyczny AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service), mający na celu zapobieganie przenikaniu chorób i szkodników do kraju.

Fumigacja eksportowa – gdzie jest wymagana?

Fumigacja eksportowa wymagana jest przez prawie wszystkie kraje Europy (oprócz m.in. San Marino, Monako, Lichtensteinu i Andory), wszystkie kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, wszystkie kraje Afryki oprócz Angoli i Somalii, większość krajów Azji oraz Oceanii. Szczegółowa lista dotycząca regulacji w poszczególnych krajach dostępna jest pod poniższym adresem: https://www.ippc.int/en/countries/all/list-countries/

Jak przebiega fumigacja?

Fumigacja polega na zamknięciu ładunku / palety / opakowania w szczelnym pojemniku lub worku foliowym i wprowadzeniu do niego odpowiedniego środka fumigacyjnego. Środek ten może być w postaci ciekłej lub gazowej, w zależności od rodzaju ładunku i szkodnika. Najczęściej stosowanymi środkami fumigacyjnymi są fosforowodór (PH3), bromek metylu (CH3Br), tlenek etylenu (C2H4O) i dwutlenek siarki (SO2) . Czas procesu zależy od wielu czynników, takich jak temperatura, wilgotność, rodzaj środka, stężenie gazu i rodzaj ładunku. Zazwyczaj wynosi on od kilku godzin do kilku dni.

Oficjalny Punkt Kontaktowy IPPC

W Polsce oficjalnym punktem kontaktowym w sprawie fumigacji eksportowej jest Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
1254 836 Blog Tirsped