Na czym polega procedura naprawcza w imporcie?

Importując produkty z kraju trzeciego na Europejski Obszar Gospodarczy istnieje kilka sytuacji, w których towar może zostać zatrzymany przez Urząd Celny. Dzieje się tak, gdy wydana zostanie negatywna opinia przez organu kontroli lub gdy towar nie spełnia norm bezpieczeństwa, posiada braki formalne, takie jak np. brak znaku CE, instrukcji, oznaczenia importera, dokumentacji i certyfikatów.

Jakie są rodzaje procedur naprawczych?

Procedura naprawcza dzieli się na 2 rodzaje:

 1. procedura przetwarzania pod kontrolą celną,
 2. procedura naprawcza w składzie celnym (procedura składu celnego).

Aby je przeprowadzić należy uzyskać odpowiednią zgodę Urzędu Celnego.

Procedura przetwarzania pod kontrolą celną

Procedurę naprawczą pod kontrolą celną stosuje się, gdy towar należy poddać procesowi przetwarzania, aby spełniał wymogi objęte unijnymi przepisami zharmonizowanymi lub technicznymi przepisami krajowymi lub ogólnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. W trakcie trwania procedury zawieszone są środki polityki handlowej, które stosuje się dopiero po zakończeniu procesu i dopuszczaniu produktów do obrotu.

Procedura składu celnego

Kolejnym rodzajem procedury naprawczej jest procedura składu celnego, którą stosuje się gdy proces naprawczy nie wpływa na zmianę rodzaju produktu. Najczęściej związana jest z brakami formalnymi (oznaczenia importera, CE, instrukcje, wymagane dokumentacje i certyfikaty). Skład celny daje ponadto możliwość odroczenia cła i podzielenia towaru na partie. Cło i inne podatki opłacane są gdy towar (lub jego partia) opuszcza skład celny i zostaje wprowadzona do obrotu.

Jakie czynności najczęściej są wykonywane w ramach procedury naprawczej składu celnego?

Procedura naprawcza może obejmować:

 • stosowanie środków na pasożyty i szkodniki,
 • zabiegi dotyczące zabezpieczenia dalszego przechowywania produktu lub konserwację,
 • pobieranie próbek, mierzenie, ważenie,
 • usuwanie uszkodzeń, elementów skażonych, usuwanie zabrudzeń, czy korozji,
 • naprawianie uszkodzeń,
 • rekonstrukcję lub montaż,
 • zabiegi podwyższające jakość produktów, bez zmiany jego charakteru.

Dodatkowo usługa składu celnego pozwala na przygotowanie towaru do dystrybucji, poprzez:

 • dzielenie towaru na partie,
 • etykietowanie,
 • przepakowywanie,
 • konfekcjonowanie.

Czas trwania procedury naprawczej

Dzięki zrealizowanej procedurze naprawczej urząd celny może ponownie dokonać oceny importowanych towarów. Jeśli kontrola przebiegnie w pozytywny sposób to produkty mogą trafić do obrotu. Czas trwania procedury naprawczej może być jednak dość zróżnicowany i zależny od wielu czynników.