Brexit a import i eksport produktów

Brexit czyli wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to wydarzenie, które nie obędzie się bez istotnego wpływu na gospodarkę państw Unii Europejskiej, jak i samej Wielkiej Brytanii. Zakończenie okresu przejściowego przyniesie wiele zmian w szeroko pojętej branży TSL. Jeśli jesteś importerem lub eksporterem warto więc dowiedzieć się jak przygotować firmę do nowych realiów rynkowych.

Brexit – co oznacza dla importerów i eksporterów?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie oznaczało, że wymiana handlowa z tym państwem będzie odbywała się na podobnych warunkach, jak w przypadku Ukrainy, Szwajcarii, czy Serbii, które nie są Państwami członkowskimi. Wszystkie towary przekraczające granicę Wielkiej Brytanii z Unią Europejską będą poddawane kontroli granicznej oraz procesowi celnemu. Przepływ towarów przez granicę zostanie więc obciążony dodatkowi formalnościami, a także opłatami celnymi. Zgodnie z ustawą o VAT (art. 83. ust.3, pkt.1) transport towarów na teren Zjednoczonego Królestwa nie będzie już transportem wewnątrzwspólnotowym, a transportem międzynarodowym.

Do tej pory jedyną formalnością w handlu wewnątrzwspólnotowym było wypełnienie deklaracji intrastat (o ile firma przekraczała odpowiednie progi kwotowe). Po zakończeniu okresu przejściowego niezbędne będzie spełnienie formalności importowych i eksportowych. Transport dóbr na teren Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej będzie po prostu bardziej skomplikowany. W związku z tym firmy muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami oraz zwiększeniem ilości pracy przy takiej samej ilości realizowanych transportów.

Brexit – okres przejściowy

Do końca 2020 roku będzie trwał okres przejściowy, który być może ulegnie wydłużeniu. W tym czasie mają zostać ustalone  zasady wymiany handlowej między UE a Wielką Brytanią. To jak będzie wyglądała wymiana handlowa Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, zależy od tego, czy miejsce będzie miał „twardy”, czy „miękki” Brexit. Twardy Brexit to stwierdzenie, które określa wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez żadnej umowy, która miałaby regulować stosunki handlowe, gospodarcze itp. Wówczas obowiązywałyby zapisy Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczące stosunków między państwami. Przestaną działać dotychczasowe zasady o swobodnym przepływie towarów i usług. Jeśli jednak Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej uda się wypracować porozumienie handlowe, może okazać się, że zakończenie okresu przejściowego nie będzie aż tak odczuwalne. Warto dodać, że obecnie ciężko ocenić, jak mogłoby to wyglądać, zwłaszcza w stosunku do branży TSL. Wszystko będzie zależało od zapisów zawartych w potencjalnej umowie zawartej pomiędzy stronami.

Brexit – co się zmieni?

  1. Nastąpi wzrost formalności związanych z importem oraz eksportem towarów przez granicę, co zwiększy czas niezbędny do realizacji zlecenia, a także jego koszty.
  2. Wydłużenie czasu związane będzie również z wprowadzeniem kontroli granicznych, co może zniechęcać niektórych przewoźników do realizacji zleceń na linii UK-UE / UE-UK.
  3. Zwiększy się ilość pracy w agencjach celnych oraz powstanie zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowany pod tym kątem personel.

Jak przygotować firmę z branży TSL na Brexit?

Ponieważ wciąż nie wiadomo do końca jaki finał będzie miał Brexit w kontekście wymiany handlowej, to co można teraz zrobić aby przygotować firmę to m.in.:

  • uświadomienie klientów o zmianach i utrudnieniach związanych z Brexitem,
  • stopniowe podnoszenie cen transportów, aby późniejsze podwyżki nie były drastyczne,
  • znalezienie do współpracy agencji celnej,
  • zapoznanie się z przepisami Światowej Organizacji Handlu dotyczącymi wymiany handlowej z państwami niebędącymi członkami UE.

Dowiedz się więcej

Brexit – zakończenie okresu przejściowego już za 2,5 miesiąca

1280 853 Blog Tirsped