NBP opublikował wstępny bilans płatniczy Polski za kwiecień 2020

Obostrzenia wprowadzone w związku z koronawirusem (COVID-19) istotnie wpłynęły na kondycję gospodarki. Zamknięte lokale, centra handlowe, zgodnie z przewidywaniami spowodowały zmniejszenie volumenu, zarówno w eksporcie, jak i imporcie.

Eksport towarów wyniósł 62,6 mld PLN i był niższy o 20,8 mld PLN, czyli o prawie 25% niż w kwietniu 2019 r. Import towarów osiągnął wartość 62,8 mld PLN, zmniejszając się o 19,7 mld PLN, czyli o prawie 24%.

Ogólne saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,3 mld PLN.

Według ekspertów wyniki te nie są złe, gdy porównamy wartość importu i eksportu do skali zamknięcia gospodarki. Wiele firm okazało się sprostać wyzwaniom, wprowadzając pracę zdalną oraz zwiększając nakłady na ecommerce.