Obowiązkowa rejestracja przekroczenia granicy w tachografie

Od wczoraj obowiązuje kolejny przepis Pakietu Mobilności. Kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony, wykonujący transport między granicami różnych krajów, mają obowiązek ręcznego rejestrowania na tachografie momentu przekroczenia granicy państwowej. Obowiązek ten, wynikający z art. 34 ust. 7 ust. 2 Rozporządzenia UE 165/2014 oraz zmian wprowadzonych przez Pakiet Mobilności, obowiązywał już od sierpnia 2020 r. dla pojazdów przemysłowych wyposażonych w tachograf analogowy. Obowiązek będzie istniał do momentu wprowadzenia inteligentnych tachografów 2.0, które każde przekroczenie granicy będą rejestrowały automatycznie, dzięki technologii GSP. Za brak zapisu przekroczenia granicy grozi grzywna nakładana zarówno na przewoźnika, jak i kierowcę.

Nowe przepisy

Nowe przepisy mają umożliwić kontrolę związaną z kabotażem i delegowaniem kierowców. Od 2 lutego 2022 r. muszą oni ręczne rejestrować symbol kraju, do którego wjeżdżają, w momencie przekraczania granicy państwowej lub podczas pierwszego postoju po przekroczeniu granicy. Kierowca powinien dokonać tego możliwie jak najszybciej. W przypadku gdy przekroczenie granicy nie odbywa się drogą lecz np. promem lub pociągiem, symbol kraju należy wpisać w porcie docelowym lub na stacji przybycia.

Sektor logistyki obawia się o powstanie zatorów lub blokad parkingów w pobliżu granic w związku z postojami, na których będzie wprowadzany do tachografu fakt przekroczenia granicy – jednak Inspekcja Transportu Drogowego uspokaja, iż na wpisanie symbolu kraju potrzebne jest około 30-60 sekund, co nie powinno mieć negatywnego wpływu na transport drogowy.

Jak zapisać przekroczenie granicy w tachografie?

Aby poprawnie zapisać w tachografie kraj do którego właśnie wjechaliśmy, należy wejść w menu, wybrać symbol kierowcy, następnie „kraj rozpoczęcia”, po czym wpisać kod państwa.

Źródła: trans.info, auto-swiat.pl

1280 853 Blog Tirsped