Handel z Turcją – sytuacja w imporcie i eksporcie

Turcja to dziewiętnasta pod względem wielkości gospodarka świata – dla porównania Polska plasuje się na 22 miejscu. Strategia rozwoju kraju zakłada, że do 2023 r., Turcja będzie dziesiątką gospodarką świata, pod względem wielkości wytworzonego PKB. W 2019 roku turecka gospodarka zwiększyła się o 1%, natomiast między październikiem, a grudniem wzrost wyniósł 6% w porównaniu do analogicznego okresu r/r.

Wymiana handlowa UE – Turcja

Turcja jest na szóstym miejscu pod względem wartości handlu z Unią Europejską (suma wartości eksportu i importu) – po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Zjednoczonym Królestwie, Szwajcarii i Rosji. W 2019 r. Wartość importu do UE wyniosła 70 mln euro, co stanowiło 40% wartości eksportu z Turcji do UE.

Co importujemy z Turcji?

Turecka gospodarka oparta jest przede wszystkim o usługi (60% PKB), rolnictwo (6,8% PKB) oraz przemysł – (32% PKB), z czego najwięcej eksportu stanowi sprzęt motoryzacyjny, petrochemiczny i elektroniczny, ale również stal, żelazo, wyroby metalowe oraz odzież i tekstylia. Z kolei import oparty jest przede wszystkim o przemysł petrochemiczny.

Unia Celna

Turcja związana jest z EU Unią Celną, w ramach której zniesiono wiele barier dla produktów rolnych i przemysłowych. Kraj dostosował i ujednolicił również taryfy celne, oraz dostosował swoje prawo w zakresie polityki handlowej i przepisów o własności intelektualnej czy konkurencji. Wiele wzajemnych umów, w tym umowa o wolnym handlu, spowodowały dziesięciokrotny wzrost obrotów (importu i eksportu) między Polską, a Turcją.

Perspektywy

W sytuacji rosnących cen frachtu morskiego z Chin, polskie firmy coraz częściej szukają i decydują się na alternatywne rozwiązania, zmieniając dostawców. Atrakcyjnym krajem pod tym względem okazuje się Turcja, skąd dostępne są serwisy lotnicze, morskie, drogowe, kolejowe, w korzystnych cenach. Kraj ponadto stale wspiera inwestycyjnie gospodarkę, w tym inwestuje w infrastrukturę czy dofinansowuje firmy dotknięte pandemią.

Plusy handlu z Turcją

 • Liczne umowy między UE, a Turcją, znoszące wiele barier,
 • Relatywnie tani transport, co ma duże znaczenie dla produktów niskomarżowych,
 • Możliwa obsługa spedycyjna; drogowa, kolejowa, lotnicza i morska,
 • Programy rozwoju infrastruktury i firm w Turcji,
 • Relatywnie tania siła robocza,
 • Szybki rozwój gospodarczy.

Minusy handlu z Turcją

 • Niestabilność liry tureckiej,
 • Mocny wzrost inflacji.

Nowy serwis drogowy – Turcja

 

 

 

Uruchomiliśmy nowy serwis drogowy – Turcja.
Więcej informacji w zakładce „spedycja drogowa„.

Masz pytania?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05

Źródła:

 • Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorców – TURCJA, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008,
 • Trade.ec.europa.eu,
 • Turcja – informacje o stosunkach gospodarczych z Polską, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Kwiecień 2019 r.,
 • Eastanalytics.com.