Handel z Czechami – co najczęściej przywozimy i wywozimy?

Czechy to czterdziesta ósma największa gospodarka świata pod względem PKB nominalnego, która w ostatnim kwartale 2021 roku wykazała dynamikę wzrostu PKB na poziomie +3,6% (dane Eurostatu) a w 2020 roku wyeksportowała towary o wartości 191,7 mld USD. To prężnie rozwijająca się gospodarka, dla której jesteśmy trzecim partnerem pod względem wywozu (eksportu). Jak wygląda wymiana handlowa z Czeską Republiką?

Dokąd najwięcej eksportują Czechy?

Struktura danych za rok 2020.

 1. Niemcy: 62,5 mld USD (32,6% całkowitego czeskiego eksportu)
 2. Słowacja: 14,6 mld USD (7,6%)
 3. Polska: 11,9 mld USD (6,2%)
 4. Francja: 9 miliardów dolarów (4,7%)
 5. Austria: 8 miliardów dolarów (4,2%)
 6. Holandia: 7,9 mld USD (4,1%)
 7. Wielka Brytania: 7,7 mld USD (4%)
 8. Włochy: 7,4 mld USD (3,9%)
 9. Węgry: 6,3 mld USD (3,3%)
 10. Hiszpania: 5 miliardów dolarów (2,6%)

Wartość polskiego wywozu do Czech w 2020 roku wyniósł 13,5 mld USD

Co najczęściej wywozimy (eksportujemy) do Czech?

 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne,
 2. Pojazdy i akcesoria motoryzacyjne,
 3. Urządzenia elektryczne,
 4. Meble, pościele i inne akcesoria domowe,
 5. Stal i żelazo,
 6. Artykuły z tworzyw sztucznych,
 7. Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji,
 8. Artykuły z żelaza i stali,
 9. Chemię domową i produkty chemiczne,
 10. Miedź i wyroby z miedzi.

Dane na podstawie wartości eksportu.

Co najczęściej przywozimy (importujemy) z Czech?

 1. Pojazdy i akcesoria motoryzacyjne,
 2. Maszyny i urządzenia mechaniczne,
 3. Elektronika,
 4. Żelazo i stal,
 5. Artykuły z tworzyw sztucznych,
 6. Artykuły z żelaza i stali,
 7. Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji,
 8. Artykuły z gumy,
 9. Meble, pościele i inne akcesoria domowe,
 10. Zabawki, gry i artykuły sportowe.

Dane na podstawie wartości importu.

Polska – Czechy – statystyki wymiany handlowej

Dane statystyczne wskazują, że w ostatnich latach Polska zajmuje wysokie miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Republiki Czeskiej. Jeśli, z kolei chodzi o naszych sąsiadów i ich obroty (eksport + import) w roku 2020, który był trudny z uwagi na pandemię Covid19 i spowolnienie gospodarcze, to należy podkreślić, że utrzymały się na dość dobrym poziomie. Czechy osiągnęły deficyt na poziomie 58,7 mld CZK, podczas gdy łączne obroty z sąsiednimi krajami stanowiły 3 182,1 miliarda CZK, co oznaczało spadek o 5,5%.

W ostatnich latach Czesi wywożą do Polski przede wszystkim samochody, przyczepy i naczepy, a także części i akcesoria do nich. Udział tego typu towarów w strukturze eksportu do Polski od lat wynosi około jednej piątej. Co istotne, części, które wykorzystywane są do produkcji tychże samochodów i przyczep, w dużej mierze importowane są z Polski.

Czesi chętnie eksportują do nas również metale nieszlachetne (8% wartości eksportu), maszyny i różnego rodzaju urządzenia przemysłowe (7%), a także wysokiej jakości sprzęt elektryczny (7%), komputery i urządzenia elektroniczne (5%) oraz obuwie i odzież.

Jeśli chodzi o Polskę, to największy wzrost wywozu od 2015 roku na czeski rynek, odnotowano dla ryb przetworzonych, konserw oraz owoców i warzyw. Wciąż jednak nie zajmują one podium w strukturze naszego eksportu.

Handel z Czechami w świetle pandemii Covid-19

Ostatnie dwa lata były trudne jeśli chodzi o handel i logistykę z uwagi na pandemię Covid-19. Wiosna 2021 roku przyniosła przełom, od którego nastąpił swoisty okres odrabiania strat. Wpływ na to miała sytuacja w granicach Unii i poza nią oraz stopniowa normalizacja na rynku, ponowne otwieranie gospodarek, co dotyczyło też handlu Polski z Czechami. Jeśli chodzi o kraje spoza Unii Europejskiej i strefy euro to eksport Polski wyniósł w tym czasie 21,6 miliardów euro i okazał się o blisko 19% wyższy niż jeszcze rok wcześniej.

Transport do i z Czech – jakimi drogami?

Handel z Czechami ze względu na położenie geograficzne obu krajów, odbywa się przede wszystkim za pomocą transportu drogowego.

Interesuje Cię organizacja transportu towarów do/z Czech?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05

Źródła: czechrepublic.trade.gov.pl, firma.rp.pl, Eurostat

1920 1280 Blog Tirsped