Polska wymiana handlowa z Węgrami

Węgry, zlokalizowane w strategicznym centrum Europy Środkowej, są gospodarką o rosnącym znaczeniu na arenie europejskiej. Według najnowszych danych ich PKB nominalne wynosi około 182 miliardów dolarów, co plasuje Węgry na 55. miejscu w skali światowej pod względem wielkości gospodarki oraz na 17 miejscu w Unii Europejskiej, odpowiadając za 1% jej PKB ogólnego. Węgierska gospodarka jest zróżnicowana i zorientowana na różne sektory. Największy udział w PKB ma sektor usług, obejmujący finanse, handel i turystykę. Sektory przemysłowe, takie jak motoryzacja, produkcja sprzętu komputerowego i elektronicznego, oraz przemysł farmaceutyczny, stanowią również ważną część gospodarki węgierskiej.

Polska wymiana gospodarcza z węgrami na przestrzeni ostatnich lat

Polska i Węgry mają długą historię handlu i współpracy gospodarczej, która w ostatnich latach znacznie się rozwinęła. W 2020 roku, pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19, wartość dwustronnej wymiany handlowej między Polską a Węgrami wyniosła blisko 10 miliardów euro, czyli o 5% więcej w porównaniu do 2019 roku.

Co najczęściej Polska przywozi (importuje) z Węgier?

Polska przywozi z Węgier szeroką gamę towarów. Najważniejsze z nich to produkty przemysłowe, w tym części do samochodów, elektronika oraz leki. Węgry są również znane z produkcji żywności wysokiej jakości, w tym wina, a także produktów rolniczych, takich jak zboża i warzywa, które również stanowią istotny element importu do Polski.

Towary według wartości przywozu (od największej) za rok 2022:

 1. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części,
 2. Tworzywa sztuczne i artykuły z nich,
 3. Maszyny, urządzenia mechaniczne,
 4. Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria,
 5. Produkty farmaceutyczne,
 6. Stal i żelazo,
 7. Chemikalia organiczne,
 8. Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej,
 9. Pozostałe produkty przemysłu chemicznego,
 10. Guma i artykuły z niej.

Co najczęściej Polska wywozi (eksportuje) na Węgry?

Wśród towarów wywożonych przez Polskę na Węgry dominują produkty przemysłowe, w szczególności części samochodowe i maszynowe oraz produkty przemysłu chemicznego. Polska jest także dużym eksporterem żywności, w tym mięsa i nabiału.

Towary według wartości przywozu (od największej) za rok 2022:

 1. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części,
 2. Maszyny, urządzenia mechaniczne,
 3. Tworzywa sztuczne i artykuły z nich,
 4. Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria,
 5. Meble, pościel i materace,
 6. Stal i żelazo,
 7. Artykuły z żelaza lub stali,
 8. Artykuły odzieżowe i dodatki,
 9. Guma i artykuły z niej,
 10. Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej.

Transport do i z Węgier – jakimi drogami?

Handel z Węgrami ze względu na położenie geograficzne obu krajów, odbywa się przede wszystkim za pomocą transportu drogowego.

Interesuje Cię organizacja transportu towarów do/z Węgier?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05

Źródła: wikipedia.org, trademap.org, Eurostat

1920 1281 Blog Tirsped