Ponadgabaryty

Przeładunek i transport dłużyc

Organizacja transportu ładunków dłużycowych

Transport ładunków dłużycowych zawsze stanowi wyjątkowe wyzwanie dla przewoźników i operatorów logistycznych. Ładunki dłużycowe to rodzaj towarów, które przekraczają standardowe normy dotyczące długości, w związku z tym wymagają wykorzystania specjalistycznego sprzętu do przeładunków, dostosowanych naczep oraz specjalnych zabezpieczeń i warunków magazynowania. Dłużyce - przykłady Elementy budowlane - to jedna z najczęstszych kategorii ładunków długich. Do…

read more
1255 836 Blog Tirsped

Czym jest Break Bulk Cargo (BBK)?

Break Bulk Cargo (BBK) to transport morski ładunków nieskonteneryzowanych, które ze względu na swoje parametry wymiarowe lub wagowe, zaliczane są do ponadgabarytów. W Polsce tego typu ładunki nazywane są również mianem drobnicy konwencjonalnej. Transport organizowany jest poprzez umieszczenie ich na określonym podłożu lub w opakowaniach dostosowanych do kształtu ładunku np. skrzyniach, a następnie bezpośrednio na…

read more
1280 853 Blog Tirsped
Project cargo oraz transport ponadnormatywny

Czym jest project cargo?

Project cargo, znane również jako transport ciężkich ładunków lub ładunków niestandardowych, odnosi się do transportu dużych, nieporęcznych i często skomplikowanych towarów, których nie można przewieźć standardowymi metodami przewozu. W największym uproszczeniu project cargo to termin, za którym kryje się organizacja transportu ładunku, który wymaga indywidualnego podejścia. Typowe przykłady ładunków projektowych to elementy przemysłowe takie jak…

read more
1254 836 Blog Tirsped

Transport ponadgabarytowy – co warto wiedzieć?

Zobacz ofertę Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks…

read more
1280 960 Blog Tirsped