Pierwszy suchy port w Finlandii otwarty

Pierwszy suchy port w Finlandii otwarty! Terminal powstał na północny-wschód, 130 km od Helsinek i został zbudowany przez miasto Kouvola. Terminal kolejowo-drogowy będzie funkcjonował w ramach sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). 

Źródło: Kouvola RRT

Port Kouvola RRT jest częścią nowego intermodalnego centrum logistycznego, łączącego europejską sieć transportową z krajami bałtyckimi, Skandynawią oraz Eurazją. Projekt usprawni przepływ towarów, umożliwiając szybkie i bezpieczne przemieszczanie ładunków w regionie. 

Ulokowany na powierzchni 42 ha, terminal posiada zdolność przeładunkową na poziomie 150 00 TEU rocznie. Dzięki torom załadunkowym o długości 1 100 m, możliwe będzie obsługiwanie taboru kolejowego o długości powyżej 1km, bez rozdzielania wagonów. Port Kouvola RRT ponadto udostępni zaawansowaną technologię obsługi ładunków z wykorzystaniem robotyki i cyfryzacji.

Całość projektu została podzielona na 5 części, które będą oddawane do użytku etapami i docelowo port ma osiągnąć powierzchnię 170 ha.

Źródło: kouvola.fi

1920 1281 Blog Tirsped