Incoterms

Incoterms 2020 dla każdego rodzaju transportu - aktualizacja 2021

Incoterms 2020 – reguły dla każdego środka transportu

Przedsiębiorcy poszukujący towarów w atrakcyjnych cenach i niskich kosztach produkcji często wybierają te, pochodzące z Azij. Decydując się na import warto zapoznać się z Incoterms 2020 czyli najnowszymi regulacjami określającymi warunki wymiany handlowej. Incoterms popularnie nazywane są bazami kontraktów, regułami lub formułami. Znajomość Incoterms ułatwi negocjacje handlowe oraz zawarcie korzystnej dla nas umowy. Zawarte w…

read more
1280 718 Blog Tirsped

Zmiany w Incoterms 2020

Incoterms to międzynarodowe reguły handlowe, przygotowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ang. International Chamber of Commerce), które standaryzują warunki umów sprzedaży, zakupu i transportu dóbr. Po 10 latach funkcjonowania Incoterms 2010, przyszedł czas na aktualizację i wprowadzenie w życie nowego wydania. Reguły pozwalają stronom umowy na prostsze określenie zasad dostarczenia towaru, określając między innymi podział kosztów…

read more
1920 1279 Blog Tirsped

Baza dostawy

Baza dostawy - podział obowiązków pomiędzy eksportera oraz importera; najczęściej do określania bazy dostawy używane są formuły handlowe Incoterms 2020. Zobacz również:

read more
150 150 Blog Tirsped