Zmiany w Incoterms 2020

Incoterms to międzynarodowe reguły handlowe, przygotowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ang. International Chamber of Commerce), które standaryzują warunki umów sprzedaży, zakupu i transportu dóbr. Po 10 latach funkcjonowania Incoterms 2010, przyszedł czas na aktualizację i wprowadzenie w życie nowego wydania.

Reguły pozwalają stronom umowy na prostsze określenie zasad dostarczenia towaru, określając między innymi podział kosztów oraz ryzyka. Mają charakter obligatoryjny i wyznaczone są dla każdego rodzaju środka transportu.

Jakie są najważniejsze zmiany w Incoterms 2020?

  • Zastąpienie reguły DAT, nową regułą – DPU,
  • Zmiana wewnętrznej struktury not wyjaśniających oraz ich aktualizacja.
Incoterms 2020
EXW Z zakładu – miejsce dostawy
FCA Dostarczone do przewoźnika – miejsce dostawy
FAS Dostarczone wzdłuż burty statku – port załadunku
FOB Dostarczone na statek – port załadunku
CFR Koszt i fracht – port przeznaczenia
CPT Przewóz opłacony do – miejsca przeznaczenia
CIF Koszt, ubezpieczenie i fracht – port przeznaczenia
CIP Przewóz i ubezpieczenie opłacone do – miejsce przeznaczenia
DPU Dostarczone do miejsca z rozładunkiem – miejsce przeznaczenia
DAP Dostarczone do miejsca – miejsce przeznaczenia
DDP Dostarczone, cło opłacone – miejsce przeznaczenia