Awaria wspólna

Awaria wspólna – wszystko co warto wiedzieć

Awaria wspólna (ang. general average) jest instytucją międzynarodowego prawa morskiego mającą swoje korzenie w starożytności. Czym jest awaria wspólna? W ubezpieczeniach awaria wspólna występuje, gdy kapitan statku postanawia poświęcić część ładunku w celu ocalenia całości mienia i towaru. Zasady jej funkcjonowania znajdujemy już w Prawie Rodyjskim (Lex Rhodia de iactu), a także w prawie rzymskim.…

read more
1280 720 Blog Tirsped

Awaria wspólna w transporcie morskim

Awaria wspólna - w ubezpieczeniach morskich, decyzja kapitana statku o poświęceniu części ładunku lub statku albo o poniesieniu nadzwyczajnych wydatków w celu uratowania przed grożącym niebezpieczeństwem całości mienia zaangażowanego w wyprawie morskiej. Koszty awarii wspólnej ponoszone są proporcjonalnie przez każdego z właścicieli uratowanego ładunku i ma charakter ubezpieczenia wzajemnego. Prawnie opisuje ją kodeks morski, zaś…

read more
150 150 Blog Tirsped