Mienie przesiedlenia

2013-09-30

Firma TIRSPED Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę logistyczno-spedycyjną przesyłek mienia przesiedlenia osób prywatnych, aut, w kontenerach morskich FCL i jako przesyłki drobnicowe LCL. Mamy doświadczenie w aranżacji dostaw na kierunku Chiny, Wietnam, Kazachstan itp.Realizując pełen zakres usług transportowych, zapewniamy klientom profesjonalną obsługę spedycyjną oraz celną mienia przesiedleńczego, działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Oferujemy:

 • Dostawy w imporcie i eksporcie do/z Polski
 • Odbiór przesyłek od nadawcy
 • Usługi załadunku do kontenera
 • Kompleksową obsługę dokumentacyjną i celną
 • Obsługę portową
 • Fracht morski
 • Ubezpieczenie przesyłek
 • Szybki, solidny i profesjonalny Serwis
Kontenerowiec


Polska na mapie Europy

Kto może wysyłać mienie przesiedlenia do Polski?

Na wysyłkę mienia przesiedleńczego może zdecydować się każdy, kto zmienia na stałe swoje miejsca zamieszkania i przeprowadza się zza granicy do Polski, przebywał za granicą ponad dwanaście miesięcy i posiada stałe zameldowanie na terenie Polski. Procedura mienia przesiedlenia może być powtarzana co dwa lata.

Jakie dokumenty są potrzebne do wysyłki mienia do Polski?

W myśl unijnych i polskich przepisów celnych, aktualnie podczas wysyłki mienia przesiedlenia wymagane są takie dokumenty, jak:

 • prawo jazdy lub ID,
 • ważny polski paszport lub dowód osobisty,
 • lista mienia przesiedlenia, która będzie zawierała wszystkie rzeczy (ilość i rodzaj), które mają zostać przesłane do Polski,
 • potwierdzenie posiadania zameldowania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • kilka rodzajów dokumentów potwierdzających pobyt w danym kraju za granicą przez okres dłuższy niż jeden rok (mogą to być na przykład miesięczne rozliczenia bankowe, rozliczenia podatków, rachunki za media, itp.).
Składanie podpisu na dokumencie
Składanie podpisu na dokumencie

Ile czasu trwa wysyłka mienia przesiedlenia do Polski?

Czas trwania transportu to zazwyczaj ok. 6 tygodni, a więc przybliżony do wysyłki paczek drogą morską. Oczywiście nasza firma, realizując mienie przesiedlenia, nie ma wpływu na pogodę, zdarzenia losowe oraz pozostałe okoliczności, które mogą przyczynić się do wydłużenia czasu transportu.

Czego nie można zabrać do Polski w ramach mienia przesiedlenia?

W ramach przesiedlenia mienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie mogą zostać zabrane:

 • napoje alkoholowe,
 • artykuły przeznaczone do konsumpcji,
 • wyroby tytoniowe oraz tytoń,
 • środki chemiczne,
 • handlowe środki transportowe,
 • części motoryzacyjne,
 • przedmioty służące do wykonywania zawodu lub rzemiosła, inne niż instrumenty przenośne oraz sprzęt niezbędny do realizacji tych czynności.
Port kontenerowy
Audi Q3

Mienie przesiedleńcze - samochód

Jak dokonać przesiedlenia samochodu?

Z dniem przystąpienia Polski do UE moc obowiązującą straciła ustawa z 9 stycznia 1997 roku. Od tego momentu nasz kraj prowadzi wspólną, z pozostałymi państwami członkowskimi, politykę wobec państw trzecich. Najważniejszym aktem w tej dziedzinie jest rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny. Możliwość sprowadzenia do kraju samochodu w ramach mienia przesiedleńczego zwolnionego od cła obłożone jest szeregiem warunków. Przede wszystkim, w myśl przepisów, kiedy samochód stanowi mienie przesiedleńcze, obowiązują ograniczenia ilościowe. Oznacza to, że w przypadku samochodu, przyczepy czy motocyklu, można przewieźć po jednej sztuce.

Przywożone rzeczy, w tym samochód, muszą być wcześniej używane w miejscu zamieszkania przez co najmniej pół roku, a po przyjeździe powinny być w dalszym ciągu wykorzystywane do użytku w takim samym celu.

Aby zostać zwolnionym z opłat celnych osoba, która powraca do Polski powinna przedstawić we właściwym urzędzie celnym dowód potwierdzający, iż jest w posiadaniu danego samochodu minimum sześć miesięcy.

Komu przysługuje zwolnienie z akcyzy?

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, zwolnieniu podlega, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, wyłącznie to mienie osobiste, które znajdowało się w posiadaniu oraz było używane w poprzednim miejscu zamieszkania przez osobę zainteresowaną przez okres minimum pół roku od dnia, w którym ta osoba przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, a także to, które jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Pieniądze
Tablica Cło Zoll

Jak załatwić zwolnienie z akcyzy?

Aby uzyskać zwolnienie z akcyzy należy:

 • przygotować podanie do naczelnika urzędu celnego,
 • dołączyć stosowne oświadczenie oraz wymagane dokumenty, zgodnie z którymi, jesteśmy w Polsce, potwierdzamy swoje zamieszkanie za granicą, itp.,
 • uiścić opłatę w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy na wskazany rachunek bankowy.