Intrastat

2009-10-15

Agencja Celna Tirsped w Warszawie świadczy pełną gamę usług celnych w tym zgłoszenia statystyczne INTRASTAT. System INTRASTAT jest to statystyka obrotów handlowych (w wywozie i przywozie) pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Organy administracji państwowej (Polska Administracja Celna oraz Główny Urząd Statystyczny) nakładają na podmioty gospodarcze obowiązek zgłoszeń INTRASTAT od dnia 1 maja 2004 roku. Obowiązek ten dotyczy firm prowadzących wymianę handlową z krajami Wspólnotowymi oraz dokonujących odpraw celnych fiskalnych w krajach Unii dla towarów importowanych spoza UE. Zapraszamy do współpracy!