Logistyka i dystrybucja krajowa

Dostarczymy tam gdzie chcesz

Rok założenia 1989

Dystrybucja stanowi niezmiernie istotny element systemu logistycznego każdego przedsiębiorstwa, gdyż sprawność krajowych procesów dystrybucyjnych pozwala na obniżenie łącznych kosztów logistyki, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu obsługi klientów. Działania te wspólnie przyczyniają się do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy na rynku.

Dystrybucja krajowa powinna zapewniać przemieszczenie produktów oraz materiałów ze składów dostawcy do poszczególnych obiektów należących do klienta, po możliwie jak najniższych kosztach. W logistyce przedsiębiorstw z dystrybucją często jest utożsamiany proces sprzedaży oraz dostarczania towarów do ostatecznych odbiorców. Im wyższy poziom logistyki dystrybucji, tym większa jest konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Logistyka dystrybucji ma za zadanie przede wszystkim:

 • zbieranie informacji dotyczących popytu,
 • koordynację przepływu produktów w celu optymalnego zaspokojenia popytu,
 • organizację transportu, magazynowania i sieci dystrybucji,
 • pakowanie towarów.

Oferujemy:

 • kurierskie dostawy przesyłek spaletyzowanych i paczek na terenie Polski i Europy ? logistyka krajowa i międzynarodowa
 • dostawy dedykowane w oparciu o sieć taboru samochodowego o różnej ładowności
 • organizację przewozów całopojazdowych, częściowych, doładunków, drobnicowych i ponadgabarytowych
 • przesyłki ekspresowe - podwójna obsada kierowców
 • sieć sprawdzonych i doświadczonych podwykonawców, starannie dobranych i zweryfikowanych
 • niezbędny tabor samochodowy do obsługi każdego typu towarów (w tym ładunki niebezpieczne, chłodnicze)
 • realizację zleceń niezależnie od warunków dostawy

Gwarantujemy:

 • obsługę przesyłek w relacji "door-door", "burta-burta"
 • dla przesyłek kurierskich czas dostawy 24h do byłych miast wojewódzkich (wg układu 49 województw) oraz 48h cała Polska
 • odbiór przesyłek od nadawcy, aranżację frachtu drogowego, obsługę terminalową, dostarczenie przesyłki do finalnego odbiorcy
 • dobór optymalnej trasy przewozów i przewoźników
 • bieżące monitorowanie przesyłki i stałą łączność z przewoźnikiem
 • terminowe dostawy oraz dostawy "just in time"
 • doradztwo ubezpieczeniowe i handlowe
 • szybki, bezpieczny, solidny, profesjonalny serwis


Tirsped sp. z o.o. wszystkim swoim partnerom zapewnia dystrybucję i nowoczesną logistykę na terenie całej Polski i Europy. Transport aranżujemy bazując na sieci przewoźników prywatnych i kurierskich w relacji door to door przez 24h (na terenie kraju). Zlecenia dystrybucji dotyczyć mogą zarówno transportu całopojazdowego jak i doładunku a nawet pojedynczych paczek. Na bieżąco monitorujemy status przesyłek dzięki czemu możemy gwarantować realizację zleceń "just in time".

Dystrybucja krajowa oraz logistyka globalna może być prowadzona w oparciu o każdą bazę dostawy zgodnie z zasadami Incoterms 2010.

Tirsped to obsługa logistyczna na najwyższym poziomie!