Doradztwo dokumentacyjne

Biurokratyzm to tylko teoria

Rok założenia 1989

Nasi wybrani pracownicy posiadają gruntowną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie handlu zagranicznego. Oferujemy pomoc dotyczącą: uzgadniania kontraktowej bazy dostawy zgodnie z INCOTERMS 2010 prawidłowości wymaganych dokumentów handlowych i transportowych, technik płatności (akredytywa, incaso), dokumentów niezbędnych do aranżacji odpraw celnych i wprowadzenia towaru na polski obszar celny, sposobów zabezpieczenia płatności i inną, niezbędną w procesie wymiany handlowej.  

Posiadamy partnerów zagranicznych, wykwalifikowane firmy świadczące usługi w zakresie kojarzenia partnerów handlowych, przeprowadzania badań i kontroli jakościowych i ilościowych na życzenie kupującego.  

Staramy się przybliżyć naszym Klientom arkana handlu zagranicznego, pomóc w realizacji bezpiecznego biznesu minimalizując ryzyko handlowe. Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami i wiedzą.