Wielka Bytania – nowy harmonogram wprowadzania kontroli granicznej

Parlament Wielkiej Brytanii zatwierdził zmiany w harmonogramie wprowadzania kontroli celnych towarów z Unii Europejskiej. Decyzja o zmianach została podjęta w związku z trwającą pandemią COVID-19 i związanymi z nią utrudnieniami. Wiele z elementów harmonogramu przesunięto aż na 2022 rok. Regulacje dotyczące wymiany handlowej między UK, a EU które zostały już uprzednio wdrożone, pozostają nadal obowiązujące.

Harmonogram wprowadzania kontroli

  • 1 października 2021 r. – wchodzą w życie wymogi uprzedniego zgłaszania produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) i żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO). Wymogi dotyczące eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO a niektóre PUPZ wejdą w życie tego samego dnia.
  • Deklaracje celne importowe nadal będą wymagane, ale możliwość korzystania z odroczonego zgłoszenia, w tym składania zgłoszeń uzupełniających do sześciu miesięcy po imporcie towarów, została przedłużona do 1 stycznia 2022 roku.
  • Do 1 stycznia 2022 roku nie będą wymagane również deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla importu.
  • Fizyczne kontrole SPS dla POAO, niektórych PUPZ i HRFNAO nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r. W tym momencie będą się one odbywać w punktach kontroli granicznej.
  • Fizyczne kontrole SPS w zakładach o wysokim priorytecie będą kontynuowane w miejscach przeznaczenia do 1 stycznia 2022 r. Po tym terminie zostaną przeniesione do punktów kontroli granicznej.
  • Od 1 stycznia 2022 r. Wymóg wstępnego powiadamiania, świadectw fitosanitarnych i kontroli dokumentów zostanie rozszerzony na wszystkie objęte regulacjami rośliny i produkty roślinne (tj. nie tylko objęte „wysokim priorytetem”).
  • Od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywać się kontrole żywych zwierząt oraz wszystkich roślin i produktów roślinnych objętych regulacjami (tj. nie tylko objętych „wysokim priorytetem”).

Źródło: pisil.pl

1280 720 Blog Tirsped