Tranzyt

Karnet ATA

Czym jest karnet ATA?

Karnet ATA to międzynarodowy dokument celny (karnet gwarancyjny), który może zostać zastosowany do procedury tranzytu. Musi dotyczyć towarów, których miejsce wysyłki lub przeznaczenia znajduje się poza polskim obszarem celnym. Słowo "ATA" jest akronimem pochodzącym z francuskiego "Admission Temporaire" i angielskiego "Temporary Admission". Karnet ATA umożliwia tranzyt i odprawę celną czasową towarów przeznaczonych na prezentacje, targi,…

read more
1254 836 Blog Tirsped