Spedycja drogowa

Metr ładowny

Metr ładowny - współczynnik przeliczeniowy objętości towaru do wagi stosowany w transporcie drogowym; najczęściej stosowany 1 lm= 1850 kg.

read more
150 150 Blog Tirsped

Karnet TIR

Karnet TIR - karnet gwarancyjny, wydawany na podstawie Konwencji TIR (fr. Transport International Routier), która ma na celu uproszczenie procedur na przejściach granicznych oraz w urzędach celnych, w transporcie drogowym. Karnet gwarancyjny TIR może zostać zastosowany do procedury tranzytu jeśli: przewóz towarów z jego zastosowaniem rozpoczął się lub ma się zakończyć poza polskim/wspólnotowym obszarem celnym,…

read more
150 150 Blog Tirsped

Czym jest BAF?

BAF (ang. Bunker Adjustment Factor) – dodatek z tytułu wzrostu cen paliwa okrętowego. Wskaźnik BAF nazywany jest też korektą paliwową, za sprawą której zmieniają się ceny transportu, w zależności od uśrednionych kosztów hurtowych 1m³ oleju napędowego Ekodiesel.

read more
150 150 Blog Tirsped