Spedycja drogowa

Przewóz kabotażowy – czym jest i na czym polega?

Kabotaż (ang. cabotage) -  czyli przewóz kabotażowy - polega na transporcie towarów na terenie tego wybranego państwa pojazdem przewoźnika, który posiada siedzibę na terenie innego kraju. Głównym zadaniem kabotażu jest zoptymalizowanie kosztów przejazdu i zminimalizowanie tzw. pustych przebiegów. Dzięki kabotażowi możliwe jest, przy przewozie międzynarodowym podjęcie dodatkowego zlecenia przewozowego, w ramach którego przewoźnik na trasie…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

Obowiązkowa rejestracja przekroczenia granicy w tachografie

Od wczoraj obowiązuje kolejny przepis Pakietu Mobilności. Kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony, wykonujący transport między granicami różnych krajów, mają obowiązek ręcznego rejestrowania na tachografie momentu przekroczenia granicy państwowej. Obowiązek ten, wynikający z art. 34 ust. 7 ust. 2 Rozporządzenia UE 165/2014 oraz zmian wprowadzonych przez Pakiet Mobilności, obowiązywał już od…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Najważniejsze rodzaje i typy naczep w transporcie drogowym

II. Naczepy platformy i różne ich rodzaje Do przewozu towarów o większych wymiarach służą zazwyczaj przyczepy platformy, w których towar nie jest zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych. Istnieje kilka najważniejszych typów platform. Niektóre wyposażone są w burty, a inne nie. W tym drugim przypadku transportowany towar zabezpiecza się innymi metodami. Specyficznym typem platformy jest naczepa…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

Obostrzenia dla kierowców na wschodniej granicy

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, na wschodniej granicy wprowadzono nowe obostrzenia w związku z IV falą pandemii COVID-19. Dotyczą one także kierowców w ruchu międzynarodowym, którzy aby przekroczyć granicę będą zobowiązani do okazania aktualnego testu PCR (nie starszego niż wydanego 24h wstecz). W przypadku nieokazania wyników testu, kierowca zostanie skierowany na 14-dniową kwarantannę. Obostrzenia mogą…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

Przewóz materiałów niebezpiecznych – obowiązki przewoźnika ADR

ADR to europejska konwencja dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, czyli m.in. paliw, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, gazów palnych i trujących, materiałów utleniających, samoreaktywnych, promieniotwórczych, zakaźnych, czy żrących. Przepisy obowiązują w 50 krajach i dokładnie określają obowiązki przewoźnika świadczącego transporty materiałów określonych w konwencji, a także wskazują na sposób w jaki należy wykonać dany przewóz.…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Okres przejściowy – niższe opłaty za e-Toll

Okres przejściowy w zakresie wdrażania systemu e-Toll potrwa do 30 września 2021r. W tym czasie zostały wprowadzone zniżki za przejazd po drogach płatnych, z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Przewoźnicy w tym okresie zapłacą 25% mniej niż stawki wynikające z obowiązujących przepisów, co ma zachęcić do szybkiej rejestracji w systemie. E-toll będzie bazował na…

read more
1280 852 Blog Tirsped

Rosja – zaostrzenie kontroli granicznych i zmiany w egzekwowaniu mandatów

W ubiegłym tygodniu, w Rosji weszły w życie nowe przepisy zaostrzające kontrole graniczne i wprowadzające zmiany w egzekwowaniu mandatów za wykroczenia drogowe i transportowe, popełnione na terytorium Federacji Rosyjskiej. Kierowcy i przewoźnicy na granicy będą sprawdzani pod kątem zaległości w opłatach mandatów. W przypadku wykrycia takich sytuacji, kierowcy będą zobligowani do opłacenia wszelkich należności na…

read more
1280 851 Blog Tirsped

Węgry – zmiany w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych HU-GO

HU-GO to węgierski system etoll służący do poboru opłat za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych proporcjonalnych do długości przebytej drogi. Systemem HU-GO zarządza Narodowa Spółka Usług Poboru Opłat Drogowych - National Toll Payment Services Plc (NTPS Plc.). Już w następnym miesiącu (1 lipca 2021r.) wchodzą zmiany w systemie w zakresie klasyfikacji kategorii…

read more
1280 865 Blog Tirsped

Boże Ciało – gdzie wprowadzono zakazy ruchu ciężarówek?

W tym tygodniu, w czwartek obchodzimy święto Bożego Ciała. W związku z nim, w niektórych krajach wprowadzono zakaz ruchu dla ciężarowych transportów drogowych. W jakich krajach i jakich godzinach napotkamy restrykcje? Chorwacja 14:00-23:00 Polska 8:00-22:00 Liechtenstein 00:00-24:00   Austria Zakazy ruchu obejmują ciężarówki z przyczepami o dmc ciągnika lub przyczepy powyżej 3,5 t, samochody ciężarowe…

read more
1280 832 Blog Tirsped

Pakiet mobilności – powołano zespół ekspertów ds. delegowania kierowców

Komisja Europejska powołała grupę 70 ekspertów, na 4-letnią kadencję, którzy zajmą się pracą nad ujednoliceniem interpretacji przepisów o delegowaniu kierowców. Do zespołu weszli specjaliści ze wszystkich państw członkowskich, w tym przede wszystkim przedstawiciele krajowych organów związanych z transportem drogowym, przedstawiciele przewoźników, kontrolerów oraz związków zawodowych. Powołanie zespołu związane jest z wprowadzeniem pakietu mobilności. Głównym zadaniem…

read more
1280 853 Blog Tirsped