Magazyn celny

8 procedur celnych – na czym polegają i kiedy mają zastosowanie?

Procedura celna – określona procedura urzędowa w sprawach celnych, definiująca jedno z możliwych przeznaczeń celnych. Procedury celne regulowane są przez Unijny Kodeks Celny (UKC) – akt normatywny obowiązujący w krajach Unii Europejskiej dotyczący prawa celnego, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013r. Kodeks Celny stosuje się: w handlu…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

Na czym polega procedura naprawcza w imporcie?

Importując produkty z kraju trzeciego na Europejski Obszar Gospodarczy istnieje kilka sytuacji, w których towar może zostać zatrzymany przez Urząd Celny. Dzieje się tak, gdy wydana zostanie negatywna opinia przez organu kontroli lub gdy towar nie spełnia norm bezpieczeństwa, posiada braki formalne, takie jak np. brak znaku CE, instrukcji, oznaczenia importera, dokumentacji i certyfikatów. Jakie…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

Bezpieczeństwo produktów – co warto wiedzieć?

Towary, które są wprowadzane do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), muszą spełnić wymagania objęte unijnymi przepisami zharmonizowanymi lub technicznymi przepisami krajowymi lub ogólnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Planujesz wprowadzenie produktu do obrotu w Unii? Poznaj obowiązujące przepisy. Unijne prawodawstwo znajduje zastosowanie nie tylko w odniesieniu do nowo wytworzonych produktów, ale też do produktów używanych importowanych…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

Magazyn czasowego składowania – dla kogo przeznaczony i kiedy warto skorzystać z oferty?

Magazyn czasowego składowania to rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, umożliwiający przesunięcie odpraw, w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego i dopełnienia zobowiązań. Do najczęstszych przyczyn braku takiej możliwości zalicza się braki w dokumentacji, wymaganej do dokonania zgłoszenia. Mowa tutaj między innymi o: Braku dokumentacji dotyczącej badań Stacji sanitarno-epidemiologicznej, Braku dokumentacji wymaganej przez…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Skład celny

Zobacz

read more
150 150 Blog Tirsped